Investerum BASIC Value Investing när den är som bäst

advertisement
Investerum
BASIC
Value Investing när den är som bäst
Långsiktighet
På Investerum
Vår
förstår vi vikten av att lyssna till
bra erfarenhet. Att någonting har fungerat
framgångsrikt oerhört länge borgar för kvalitet och
kontinuitet.
Investeringsmetoden Value Investing har sina rötter
i tidigt 1900-tal. Den har gjort Warren Buffett till
världens rikaste man.
långsiktiga syn på investeringar gör att
kontinuerliga avbränningar i form av avgifter och
skatter undviks. Köper vi någonting för våra
kunders pengar skall anledningen vara att
investeringen är bra på lång sikt. Företagen vi
investerar i skall kunna uppvisa en övertygande
historik av stabilitet eller säkerhetsmarginaler.
Ränta på räntaeffekten gör sedan jobbet.
Metoden fungerar, har fungerat i över hundra år
och kommer fungera i hundra år till. Vi väljer hellre
rejält och robust än det senaste och mest oprövade.
Noggrannhet
Våra kunder kan ta del av vår metodik i produkten
Investerum BASIC. En modellportfölj bestående
av bland annat de bästa marknadsnoterade bolagen
vi kan hitta i hela världen.
Vi ser ett ytterst noggrant analysarbete som en
nödvändighet för att kunna fatta kloka
investeringsbeslut. Vi vill slippa problem. Vi vill
slippa överraskningar.
Företag som har varaktiga konkurrensfördelar,
bygger på en affärsidé vi tror på fullt ut, har en
kompetent ledning och har uppvisat stabila,
regelbundna vinster tilldrar sig vårt intresse.
Vi har avkastat 75% sedan starten den 1/1 2009
tom 31/3 2012. Världsindex (MSCI World Free)
har
under samma period avkastat 32 %.
Investeringsprocessen är mycket strukturerad och
följer en bestämd metod. I korthet kan den
sammanfattas i orden Långsiktighet, Noggrannhet
och Sunt Förnuft.
Ju mer kunskap och förberedelser desto lägre risk.
Sunt förnuft
Det sunda förnuftet är ständigt närvarande inom
förvaltningen. Våra företag skall sälja en produkt
som är enkel att förstå. Företaget och
redovisningen skall vara lätt att tränga igenom. Vi
skall investera med hjärnan och inte med hjärtat.
Hela processen omgärdas av ordentliga
säkerhetsmarginaler – enkelt, vanligt sunt förnuft.
Kapitalförvaltare
Roland Dahlman Jr.
Investeringskommité
Joakim Huth
Ulf Mossegård
Insättningar
Minsta startbelopp är 500 000 kronor.
Avgifter
En fast årlig avgift om 1,5% inkl. moms* av
förvaltat kapital tas ut per kvartal i förskott.
Utöver årlig värdetillväxt på 5% tas 20%
performance fee inkl. moms* baserat på high
water mark per kvartal i efterskott.
*Moms ingår med 25%.
Vid köp och försäljning av noterade värdepapper
utgår courtage med max 0,45%, min 99 kr/nota.
Portföljrapporter
Sänds ut kvartalsvis via e-post.
Förvaringsinstitut
SEB
Skatteregler
Nivån av beskattning varierar beroende på om
investeraren är en fysisk eller juridisk person och
skattereglerna kan ändras över tiden. Du som är
osäker på hur placeringen ska beskattas bör
rådgöra med en skatterådgivare.
Tillstånd
Investerum AB har Finansinspektionens tillstånd
att bedriva värdepappersrörelse. Samtliga våra
investeringsrådgivare är Swedseclicensierade.
Generell information om risker
Vissa investeringar och investeringsstrategier
innebär risker och är inte alltid lämpliga för alla
investerare. Värdet på en investering kan falla
likväl som stiga och investerare kan komma att få
tillbaka mindre än vad de ursprungligen
investerade.
Tidigare
resultat
är
inte
nödvändigtvis en indikator för investeringens
framtida prestanda. Inkomsten från en
investering kan variera, det gäller även den nivå
av beskattning som tillkommer. För att hitta en
lämplig risknivå är det viktigt att veta syftet med
placeringen och hur länge du vill placera
kapitalet. Det är viktigt att du väljer en risknivå
som passar just dig. Investerare bör fatta sina
egna investeringsbeslut och söka neutral
rådgivning när det är nödvändigt.
Närmare information om risker finns på
Investerums hemsida www.investerum.se under
menyvalet juridisk information.
Materialet i detta produktblad är inte avsett som
individuellt anpassad rådgivning utan endast som
ett övergripande hjälpmedel. Informationen
anses vara korrekt vid publiceringsdatum men
Investerum kan inte garantera att den angivna
informationen förblir oförändrad. Kontakta din
rådgivare på Investerum för uppdaterad /
detaljerad information.
Risknivå
Basic klassificeras som medelrisk på Investerums
riskbarometer. Uttryckt som årlig standardavvikelse ligger risknivån kring 12-16.
För mer information
Besök gärna vår hemsida www.investerum.se
eller kontakta en av våra rådgivare.
Download