Remiss för medicinsk fotvård

advertisement
Remiss för medicinsk fotvård
OBS! Remiss för fotvård från läkare ska endast skrivas om det föreligger sjukdom i fötterna.
Om patienten är diabetiker ska riskindelning göras enligt HÖK. Utifrån risknivån bedömning av fotvårdsbehovet. En del patienter behöver endast utbildning för att kunna sköta sina fötter för att förebygga sjukdom i fötterna. Behov av utbildning ska normalt omfatta totalt högst två besök.
Avgift för besöket är som vid sjukvårdande behandling.
Patienter som har friska fötter men svårt att själv sköta fötterna ska inte ha remiss för medicinsk fotvård.
Personnummer
Namn
Adress
Telefon
Har patienten diabetes:
Ja
Nej * Risknivå : I
Remissen gäller för: Utbildning/Information
II
III
Antal beh/år 2
IV
4
6
Fullständig anamnes som ger möjlighet till adekvat fotvårdsbehandling
Ort och datum:
Remitterande vårdgivare:
Remissvar:
Ort och datum:
Fotterapeut:
*Risknivå : Nivå I Frisk fot - Diabetes utan komplikationer. Nivå II Neuropati och/eller angiopati - perifer kärlsjukdom.
Nivå III Tidigare diabetessår, fotdeformiteter, grav callus, amputerad. Nivå IV Pågående allvarlig fotsjukdom
- sår, kritisk ischemi, infektion, grav osteoartropati, charcot – fot.
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards