Vad är trådlösa förbindelser? exempel

advertisement
”Vi tror på
trådlösa
förbindelser…
…och vår förmåga
att fånga tillväxten”
De lokala innovationssystemen
300 studenter
inom medieteknik
300 studenter inom
1300 studenter
telekom & IT
programvaruteknik
& IT
Forskning & utveckling ca 1100 personer
IT/mediaföretag
ca 100 anställda
IT-företag
ca 700 anställda
IT/telekomföretag
ca 4000 anställda
3 x Triple Helix
Det regionala innovationssystemet
- det regionala innovationssystemet
- med arenor
Vad är trådlösa förbindelser?
Trygghet
Muuu…
Upplevelser
Säkerhet
Effektivitet
Lärande
”Allt och alla…
kan alltid nås”
Delaktighet
Känslor
Vad är trådlösa förbindelser?
Transponders
på djur
Mobil hemtjänst
Föräldrakommunikation
Mobila
betalningslösningar
Kontroll av kraftnät
på distans
Logistikkontroll
Några
exempel
Mobila
arbetsordrar
Bildkommunikation
Geografiska stödsystem för samhället
Potentialen i mobilt bredband
1200
Miljarder US$/år
1000
800
”Trådlös kommunikation
befinner sig idag där
elektriciteten befann
sig vid förra
sekelskiftet…”
Infotainment
600
Multimedia
400
200
0
2000
Mobilt Internet
Positioneringstjänster
Utv. rösttjänster
Röst
2010
Källa:
3G Mobile,
5/2002
Mobilitetens utveckling
1970
Längs vägen…
Användning
1990
I handen…
2010
Överallt!
I handen
På armen
På kroppen
I tältet
På hunden…
Pris, storlek
Potentialen finns överallt
Tillverkning
Vård & omsorg
Mode
Utbildning
”Alla branscher kommer att
utnyttja trådlösa förbindelser”
Transporter
Musik
Bilar
Vår väg att finna tillväxten
Teknik
Koncept
Behov
Tillväxt
Tester
Affärer
Samarbeten
TelecomCorridor, USA
TelecomValley, Frankrike
Stockholmsregionen
Global Cities Dialogue
Telecities
Det innovativa ledarskapet
Eldsjälar
Operativ
ledning
Styrelse
”Tillför bränsle”
”Tillför syre”
Mål: Fortsatt tillväxt i näringslivet
14000
12000
Totalt: 12 000
10000
8000
Forskning &
utveckling
6000
4000
2000
Senaste 10 åren
= 400 procent
0
2003
Service, tjänster
& produktion
200 procents tillväxt på 10 år
2013
Initialt prioriterade huvudområden
Tillväxtorienterad forskning
inom trådlös kommunikation för…
Edutainment
Industriella
tillämpningar
E-government
Den funktionella regionen
En gemensam
arbetsmarknad
Arlanda & Kastrup
6 mil
Malmö & Köpenhamn
Polen & Lettland
 120 000 invånare
 En av landets mest tätbefolkade regioner
 Sveriges sjätte mest expansiva region under 90-talet
Utbildningsvolym BTH
Intagningar 1999-2001
inom tillämpad IT
FoU-kompetens BTH
 33 professorer, 14 inom IT
 Årlig forskningsbudget,
ca 100 000 000 SEK
 Forskningsamarbeten:
KTH, Karolinska Institutet
University of Southern California
N Carolina State University
University of Newcastle
 Ingår i
EU Network of Excellence
COST 279
 Starka forskningsgrupper:
Tillämpad signalbehandling
Telekommunikation
Telekommunikationssystem
Programvaruteknik
Mobil access
 Mobila tjänster
 Nära näringslivet
Magisterutbildningar i samarbete
med industri och avnämare
Forskning och utbildning
i samarbete med
näringslivet
 Kommersiella resultat
 Work Practice Lab.
Under utbyggnad
Bland annat Ericsson-samarbeten
kring Billing Gateway
Tillväxt i forskning och utbildning BTH
Tillämpad IT
600
500
MSEK
400
300 forskare
300
200
100 forskare
3 500 studenter
100
2 000 studenter
0
1993
2003
2013
FoU i företagen
Ca 1000 personer arbetar med FoU i regionens företag:
Betalnings- & positioneringssystem mm
Mobila användargränssnitt
Mobila tjänster
M2M
Applikationer
System för mobila tjänster
Trådlösa industriella tillämpningar
Animering, utbildning, säkerhets- & betalningssystem
Framsyn
Nu
Användning
5-10 år
Teknologi
Mer än 20 år
Livsmiljö
Vår vision
Att fånga tillväxten genom ett världsledande
innovationssystem fokuserat på trådlösa förbindelser.
Detta ska leda till lönsamma och växande företag,
ett framgångsrikt universitet och
en blomstrande region.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards