HSB Malmö ek. för

advertisement
HSB Malmö ek. för
HSB, ursprungligen en förkortning för
Hyresgästernas Sparkasse- och
Byggnadsförening, är idag ett
egennamn.
Full House
HSB Malmö är en av 33 regionala HSBföreningar i landet, och antalet medlemmar är
drygt 40 000, varav nästan 4 000 sparar till en
HSB-lägenhet.
HSB Malmö har 140 anställda
Använder en Meridian 1000 CS
TRIO Enterprise
Svartfiber mellan TT och Medelmscenter
5 ISDN för kommunikation med lokalkontor
110 MEX anknytningar
50 digitala anknytningar
20 analoga anknytningar
Konfig.
• Användargrupper i dag
• Bara
mobila:
• Väldigt
mobila:
• Användargrupper i
morgon….
40
40
• Troligen bara mobila…
• Mindre
mobila:
• Bara
kontoret:
40
20
Trio Konfiguration idag
• 6 handläggare varav vissa arbetar som telefonist
• 200 Present Voice (talad hänvisning och
röstbrevlådor)
• 200 Webuser för användarna
• Contact Center (mail, röstbrevlåda, fax)
• Köplats information/ Beräknad väntetid
• Callback
• Inspelning på agenter
Bild på handläggare/telefonist
• Gärna en bild där det ligger mail och/eller fax
+ samtal i kön
Bild på
tjänstefönster/handläggarfönster tex
Framtid….
•
•
•
•
•
•
•
Ny version av Trio Enterprise
Flera användare via Contact Center
ACD- grupper kopplade till ”tjänst”
Återuppringning
Handläggning av uppgifter via Trio Agent
Kalenderkoppling
Kompetensdatabas
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards