Kommunikation

advertisement
Kommunikation,
sid 1 [1 ]
får dig att förstå din omgivning
www.biz4you.se
Kommunikation är det viktigaste du måste lära dig. När du vågar kommunicera med din omgivning på rätt sätt ökar dina chanser väsentligt till att få
berätta det du vill - människor lyssnar ”alltid” till en god kommunikatör.
Vad är kommunikation?
Det finns ett antal olika beskrivningar på kommunikation. Jag gillar denna,
”ett
utbyte av tankar och idéer mellan
människor för att uppnå en förståelse”
Kommunikation innebär att relatera och förstå. Det är ett samspel mellan
människor och en växelverkan mellan att lyssna och att tala.
Definition
Själva ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” - vilket
innebär att någonting blir gemensamt - att du meddelar dig eller delar med
dig av dina upplevelser, tankar, känslor, handlingar eller värderingar.
Björn Nilsson definierar kommunikation i sin bok - Individ och grupp,
”Den process där två eller fler personer skickar budskap till varandra där de
visar hur de uppfattar sig själva och innehållet i budskapen. Det är fråga om
en samspelsprocess där de samtidigt är sändare och mottagare.”
En gammal statisk modell
Tidigare såg man väldigt enkelt på kommunikationen - en sändare skickar ett
budskap till en mottagare. Det ansågs även att det var sändaren som hade
ansvar för att kommunikationen fungerade. Idag vet vi bättre - både sändare
och mottagare har lika stort ansvar för att kommunikationen fungerar.
En ny dynamisk modell
När du kommunicerar är du involverad i en mycket komplex relation som
varierar från situation till situation och från individ till individ. Om din
kommunikation ska fungera måste du få till ett samarbete mellan dig som
talare och din lyssnare.
Du har aldrig full kontroll över ditt samtal. När du kommunicerar är det upp
till din mottagaren att välja hur han/hon ska tolka ditt budskap. Din
mottagare vet inte, i förväg, hur ditt budskap ska tolkas. Det innebär att
lyssnaren inte uppfattar budskapet precis som du tänkt dig.
Brus som stör
Enligt John Fiske är brus ”allt som läggs till ett budskap, men som inte ingick i
sändarens avsikt”.
Även om du sitter i lugn och ro hemma i soffan och pratar med din partner
kan det finnas störningar. Det kan vara barn som väsnas i ett annat rum, en
TV som står på, musik eller radioprat [fysiskt brus]. Din partner kan vara
trött, kan ha ett problem som inte du vet om eller ser fram emot något annat
[semantiskt brus]. Din partner kanske är rädd för dig, nervös över något eller
så vill han inte just nu [psykologiskt brus].
Chris Hansson
©
créateur des entrepreneurs
www.biz4you.se
Download