Fiskeinformation

advertisement
2017-05-07
STV Fiskevå rdsområ de Fredriks sjö .
Fiskeinformation
1) För att fiska i Fredriks sjö skall man ha löst ett SMS kort.
A. Medlem betalar den mindre summan (150kr).
B. Icke medlem betalar den större summan (300 kr).
2) Medlem som fiskar måste ha medlemskortet med för att
kunna uppvisa för bevakaren, har man inte kortet med så
räknas det som tjuvfiske.
3) Den som fiskar för ekonomiskt värde (fiskar och säljer
fisken) riskerar att bli avstängd från fiske i Fredriks sjö.
4) Endast 1 kort per dag får köpas av en och samma fiskare
och man får bara använda ett spö att fiska med, två fiskar
får tas den dag kortet gäller.
5) Familjekort, här kan hela familjen fiska samtidigt ex:
Pappan, Mamman och två barn alla skall bo i samma
hushåll, de får fiska med var sitt spö samtidigt men det är
ändå bara 2 fiskar per dag man får ta upp. Spöt skall vara
under uppsikt.
6) Catch and Release är att rekommendera. Beslutar man sig
för att behålla fisken man fångat, då är det slut fiskat efter
andra upptagna fisken!
STV:s Styrelse
2017-05-07
7) Nedskräpning i naturen får ej förekomma, ta med er era
linor, burkar och andra sopor hem eller släng dem i
containern vid infarten.
8) Information eller delar i Informationen kan ändras när
som helst och det är fiskarens skyldighet att läsa igenom
dessa.
9) Eldningsförbud råder runt sjön förutom vid anordnad
eldplats vid vindskyddet. Om allmänt eldningsförbud är
utlyst, råder eldningsförbud även vid vindskyddets
eldplats.
10) Alla fiskare är skyldiga att läsa reglerna innan fiske
påbörjas
Vid oklarheter gällande regler kontakta styrelsen eller den ansvarige för sjön.
STV:s Styrelse
Download