STOCKHOLM

advertisement
3
KRIS - KOMMUNIKATION - KULTUR
BLADET
INTERNREVISIONSDAGARNA 25-26 OKTOBER
ELISIF ELVINSDOTTER
NY MEDARBETARE
PÅ 3K-REDAKTIONEN
Elisif är TV- och radio
-journalist med bred
erfarenhet.
Hon har
varit bl.a.
program
-ledare för
Uppdrag Granskning,
Gomorron Sverige,
Aktuellt 21 och
Rapport 19:30.
Den 14 februari 2012
fick Elisif Stora Talar
-prisets hederspris som
bästa moderator 2011.
Elisif kommer att vara
moderator på
Internrevisionsdagarna.
Foto: Linda Broström, Lindísima.
KRIS
Vilken är internrevisionens
roll när verksamheten krisar?
Kommunikation
Hur påverkas internrevisionen
av verksamhetens valda sätt
att kommunicera?
KULTUR
Hur kan internrevisionen
medverka till utvecklingen
av en kultur som bättre
förebygger, och hanterar
konsekvensen av kris?
TVÅ INSPIRERANDE
DAGAR
PÅ -
STOCKHOLM
WATERFRONT
CONGRESS
CENTER
MIDDAG PÅ STADSHUSET
Konferensens första dag avslutas med en trevlig middag på Stadshuset.
Download