Checklista

advertisement
Checklista
Första delen av datorintroduktionen innehåller sådana kunskaper som mer eller mindre är
nödvändiga i din utbildning. Det är därför viktigt att du behärskar innehållet i kursen. Här är
en checklista där du kan se det du ska göra i kursen och vilka kunskaper du förväntas ha
efter datorintroduktionen. Gå igenom listan och bocka successivt av de moment du klarat av.
‰
‰
Att komma igång med datorsystemet (kapitel 1 i Gula luntan)
o
Inloggning och utloggning,
o
hantering av fönster,
o
byta lösenord,
o
undersöka din diskkvot.
Några vanliga tillämpningar (kapitel 2 i Gula luntan).
o
Använda webbläsare (Mozilla Firefox),
o
känna till de viktiga webbsidor som finns i Gula luntan,
o
hantera e-post via UpUnet-S med webbmail och något annat epostprogram
(Thunderbird),
o
använda StarOffice,
o
använda en texteditor.
o
känna till vad UpUnet-S är,
o
känner till reglerna i UpUnet-S,
o
veta var du hittar din filarea,
o
veta var du kan göra eftersändning av e-post om du använder en annan epostadress,
o
‰
Anmälan till kurs och anmälan till tentamina
Nybörjarenkäten
o
Öppna webbläsaren Mozilla Firefox och skriv in adressen
http://130.238.56.26/ak1enkat/enkat.php och fyll i den nybörjarenkät
som finns där.
‰
‰
‰
Filhantering (kapitel 3 i Gula luntan)
o
skapa, kopiera, ta bort filer,
o
sätta filskydd på filer,
o
skapa kataloger och underkataloger,
o
strukturera filer i olika kataloger,
o
hantera filer med File Browser.
Säkerhet och lokala förhållanden vid IT-institutionen (kapitel 5 i Gula luntan)
o
känna till säkerhetsfrågor och tips som står i kapitel 5 i Gula luntan,
o
göra felanmälan i fall något händer med datorerna,
o
känna till regler kring utskrifter
Att arbeta hemifrån (kapitel 4 i Gula luntan)
o
Kunskaper om datorvirus och hur man undviker dessa,
o
SpyWare och Spam,
o
om du har egen dator hemma bör du kunna använda programvara framför allt
för filöverföring, men även e-postprogram (Thunderbird) bör kunna användas
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards