PDF-inställningar

advertisement
KTH ROYAL INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
Inställning av PDF
Beskriver olika inställningar för pdf-visning
Kända problem med PDF i webbläsare
Många rapporter i VIS förmedlas som PDF-filer då dessa är lämpliga
både för distribution och utskrift.
För att länkar i rapporter samt nedborrning till andra rapporter skall
fungera måste filen öppnas inuti en webbläsare. För närvarande
fungerar detta bäst i Internet Explorer.
Länkar i pdf-filer kommer för närvarande inte att fungera i övriga
webbläsare som Firefox och Chrome.
För att pdf-filer skall fungera med länkar korrekt i Internet Explorer
måste följande inställningar göras.
Tips inställningar för PDF
De flesta rapporter distribueras i PDF-format och en del av dessa ger
möjlighet att ”borra ned” i data till mer detaljerad information. Om
PDF- läsaren inte är korrekt inställd så fungerar inte detta.
Gör följande inställningar i din PDF-läsare
Tips inställningar för PDF
Markera ”Display PDF in browser” och klicka på OK. Starta sedan om
PDF-läsaren.
Mozilla Firefox problem
I nya versioner av webbläsaren Firefox används som default en inbyggd pdfläsare. Denna har svårt att visa vissa typer av diagram.
Man kan använda Adobe i Firefox på samma sätt som i Internet Explorer.
Klicka på alternativ
och välj ”Options”
Mozilla Firefox inställningar
Till vänster på sidan för
inställningar väljer man
”Applications”
Scrolla ned till
”Portable Document
Format (PDF)” och välj
ur rullistan till vänster
”Use Adobe Acrobat (in
Firefox)”
Download