Inställningar pop-up fönster webbläsare

advertisement
Inställningar pop-up fönster webbläsare
Google chrome
När du klickar på filen som du ska läsa finns det en pop-up funktion i alla webbläsare. I Google
chrome är det ett rött kryss i webbläsaren högra övre hörn som hindrar filen från att öppnas, klicka på
röda krysset och gör valet, tillåt alltid pop-up fönster.
Mozilla Firefox
I Firefox kommer det upp en gul linje uppe i webbläsarens fönster, klicka på inställningar, gör valet,
tillåt alltid pop-up fönster.
Internet Explorer
Inställningar pop-up fönster för Internet Explorer, se länk nedan:
http://windows.microsoft.com/sv‐se/internet‐explorer/ie‐security‐privacy‐settings#ie=ie‐8 Java
Tillåt alltid Java-uppdateringar eftersom det är ett multimedia tillägg som alla webbläsare behöver för
webben. Följ instruktionen för installation.
För att läsa PDF-filer behöver man programmet Acrobat Reader
Länk för att ladda hem programmet:
http://get.adobe.com/se/reader/
Download