Ställa in webbläsaren så att du kan anmäla import i IE 9

advertisement
Ställa in webbläsaren så att du kan anmäla import i IE 9
När du har din webbläsare öppen ska du klicka på verktygsknappen, se bild nedan.
Då får du upp en meny, se bild nedan. Välj menyval F12-utvecklingsverktyg.
Det kommer då upp ett nytt fönster, se bild nedan. Välj menyval Webbläsarläge.
Bocka i Internet Explorer 8, se bild nedan.
Download