CV - Safemind

advertisement
Safemind exempel-CV 3
CV
Anders Andersson
Fredriksdalsgatan 18
412 65 Göteborg
Tel. 073 – 000 00 00
Målsättning
Jag vill kombinera mina matematik- och datakunskaper med mina ledaregenskaper,
gärna som projektledare inom en IT-intensiv bransch. På sikt vill jag ha en roll med ännu
större ansvar.
Anställningar
dec 08 –
okt 04 – dec 08
Utbildning
aug 01 – jun 04
Projektledare, SpecData AB, Göteborg
Ansvarar för SpecDatas projekt inom fordonsbranschen.
Projekten är värda över 400 Mkr och involverar just nu 120
personer. Jag är med från planering till slutförande och
uppföljning.
Utvecklare, Power Engines AB, Göteborg
Jobbade med utveckling av företagets motorsimulator som
används av kunder inom fordonsbranschen. All utveckling
skedde i Java med Eclipse och SVN. Jag ansvarade för alla
matematiska beräkningar. Den nya simulatorn har sålts till
Bosch och GM.
Dataingenjör 120 p. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Examensarbete: ”Förbättrade metoder för matematiska
analyser i Matlab”, på Institutionen för Data- och
Informationsteknik.
aug 00 – jun 01
Tekniskt basår, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
aug 97 – jun 00
Samhällsvetenskapligt program, Näsgymnasiet, Göteborg
Övrigt
feb 07 – 09
Sekreterare, Bopålens bostadsrättsförening, Göteborg
Språk
Svenska, modersmål
Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift
Franska, gymnasienivå, förstår enklare samtal och texter
Safemind exempel-CV 3
Datorkunskaper
Programspråk: Java (4 års yrkeserfarenhet), Matlab (4 års yrkeserfarenhet), Mathematica,
SQL.
Övrigt: Van att arbeta med Windows och Linux. Hanterar de vanliga Office-programmen.
Referenser
Lämnas vid förfrågan.
Download