Verksamhetsberättelse Eskilstuna IK Konståkning 2014

advertisement
Uttermarksg 50, 633 51 Eskilstuna, bankgiro 548-1452
[email protected]
Verksamhetsberättelse Eskilstuna IK Konståkning 2014
Tillhörighet
Konståkningen är en sektion inom Eskilstuna Idrottsklubb och är ansluten till Östra Svealands
Konståkningsförbund samt Svenska Konståkningsförbundet.
Kommitté
Sektionens verksamhet leds av en vald kommitté, denna har under verksamhetsåret 2014
bestått av:
Stefan Sedin – Ordförande (tillsatt efter ett par års vakans)
Åse Myrbäck – Kassör (ansvarar för uppföljning av betalningar av avgifter och tävlingar mm
från sektionens åkare med stöd av en av huvudklubben tillsatt utomstående firma/person
som ansvarat för själva bokföringsbiten samt utbetalningar av löner och arbetsgivaravgifter)
Mona Wolfram Almén – Sekreterare
Lisa Karlsson, Mendo Stepanovski och Rose-Mari Öhling – Ledamöter (Rose-Mari har dock
avgått ur kommitten i höstas)
Kommittén har samarbetat väldigt bra och sett till att verksamheten fungerat.
Tränare
Sektionen har under året 2014 haft 10 ordinarie tränare;
Alan Spiegl (huvudtränare), Elina Neuman Falk, Linda Åberg, Alice Öhling, Izabela
Stepanovski, Martina Stepanovski, Matilda Öhling, Alice Meinke, Myra Almén, Max Myrbäck
samt tillfälligtvis ytterligare några tävlingsåkare vid behov. Mendo Stepanovski är
tränaransvarig och har drivit kommunikation samt kontinuerliga möten med tränarna.
Tre av tränarna har deltagit på grundutbildning i Gävle i augusti.
Tävlingsåkare
Sektionen har under året haft ca 50 st åkare, varav 20 st licensierade tävlingsåkare mellan
7-22 år. Man har deltagit på tävlingar i Hallsberg, Hammarö, Uppsala, Örebro, Bollnäs,
Katrineholm, Enköping, Tibro, Västerås och Säter.
Efter ett år av rehab, efter operation av båda knäna - samtidigt - var Ondrej tillbaka i
tävlingssammanhang, och med bravur vann han och kan titulera sig Svensk mästare 2015!
Ett flertal supportrar från klubben var på plats både under korta och långa programmet vid
SM-tävlingarna i Västerås i december.
Test
Under säsongen har åkare från Eskilstuna IK deltagit i test i Västerås, Katrineholm, Huddinge
och Hallstahammar. Vi har inte arrangerat eget test.
Tävlingsarrangemang
2014 års Smeskäret i mitten av november arrangerades av EIK som ansvarade fullt ut för
domarrekrytering, inbjudan, anmälan, lotteri och café, samt foajé, med hjälp av föräldrar
från sektionen som agerade funktionärer under tävlingen. ÖSKF har delgivits vår kritik på att
distriktets tävlingsplanering ledde till krockar, vilket innebar minskat deltagarantal för bla
Smeskäret.
Läger
Vi har tillsammans med huvudtränare Alan Spiegl arrangerat ett nyårsläger i januari samt
julläger i december med inbjudna deltagare från övriga klubbar i både Sverige, Norge och
Schweiz. Under sommaren har åkare från sektionen även deltagit i läger i Tjeckien och
Västerås, samt Stadium Sports Camp i Norrköping. Dessutom ett pojksammandrag i
Katrineholm i sept, en EIK-deltagare, samt Östra Svealands konståkningsförbunds
distriktssatsning i Uppsala i augusti. Det är ett läger med åkare från distriktet, fyra EIK-åkare
deltog.
Uppvisningar
En slingauppvisning för nybörjare i skridskoskolan och fortsättningsgrupperna anordnades i
början av mars vilken blev väldigt uppskattad. Inbjudan gick även till övriga klubbar i
distriktet vilket resulterade i deltagare utifrån också.
I samband med invigningen av nya ishallen i mitten av augusti visade tre av våra konståkare
upp sig med sina tävlingsprogram.
Jullägret i december avslutades med en show med ett par åkare från både EIK, utlandet och
Sverige.
Skolsamverkan
Sektionen har för åttonde året deltagit i Skolsamverkan via Elevens Val vid Djurgårdsskolan.
Samverkan
Sektionen har ett fortsatt gott samarbete med Linden Hockey och kommunen i samband
med bokningar av istider, uppvärmningsrum och VIP-läktare.
Sektionens medlemmar och föräldrar har engagerats till att medverka vid huvudklubbens
arrangemang i form av Vilsta marknad och vid uppvisningar och tävling.
Under våren 2014 deltog åkare i dansträning, streetdance, arrangerad av dansstudion Let´s
Move.
Tre åkare intervjuades och deltog i radioprogrammet Sportpanelen P4 Sörmland i januari
och vi medverkade med en förälder och en åkare i ett reportage i Evelinatidningen i
november, tema vintermode.
Eskilstuna Bandy arrangerade i mars en ”Familjedag på is” där vi tryckte upp infoblad om
konståkning som delades ut av dem, eftersom våra åkare inte kunde delta och visa upp sig
pga tävling samma dag.
Övrigt
Arbetsgrupperna för att öka föräldraengagemanget har etablerats och bemannats, men inte
självgående ännu.
Ansträngningar har gjorts för att bättre sprida information från sektionen till främst åkare
och föräldrar för att ha framförhållning och planering för aktiviteter, träningar och tävlingar i
god tid och på ett strukturerat sätt. Bland annat uppdateras hemsidan kontinuerligt och vi
har startat en facebookgrupp.
Eftersäsongsträning maj-aug har erbjudits tävlingsåkarna under ledning av Elina, och
avslutades med ett pass gemensam löpning på drygt 10km från Djurgården till Slagsta där
alla förtjänade varsin glass, EIK Ice cream runners initierat!
Under sensommaren anordnades grillning och picknick för samtliga familjer i sektionen,
samt lite kubbspel i Vilsta.
Samtliga träningar har sedan invigningen av nya ishallen bedrivits i denna, samt utnyttjande
av uppvärmningsrummet istället för barmarksträning i olika skolors idrottshallar. Vi har
dessutom tilldelats ett eget rum som vi hittills utnyttjat till kommittemöten. Inför
höstsäsongen har även en grupp föräldrar ställt iordning vårt nya förråd i den nya hallen,
samt flyttat över allt dit från båda förråden i gamla hallen (förutom mest skrymmande
rekvisita).
För att bidra till sektionens kassa har vi bedrivit lyckade försäljningar av klädmärkena
Newbody och Ullmax samt startat upp försäljning av tvätt- och diskmedel efter initiativ av en
förälder.
Sponsorpengar från Alfa Laval har åter inkommit, motprestationen att bära deras logga på
överdragströjor har uppfyllts genom att gamla samt nya klubbjackor försetts med Alfa Lavaltryck.
Eskilstuna 2015-02-26
Stefan Sedin
Mona Wolfram Almén
Mendo Stepanovski
Åse Myrbäck
Lisa Karlsson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards