Minnesanteckningar från föräldramöte JunSen

Minnesanteckningar från föräldramöte JunSen-gruppen
Datum: 2010-11-11
Anteckningar skrivna av Ingela (IH)
Pengar in
För att vi ska kunna ha en bra verksamhet krävs att vi arbetar in pengar till klubben. Följande
har JunSen gruppen att göra:




Gruppen ska sälja in minst en bronssponsor (kostar 5000 kr). Har ni någon ni tror kan
nappa på detta så kontakta marknadsgruppen för att stämma av att inte de också har
frågat samma företag.
Varje åkare i gruppen ska sälja minst 3 stödmedlemskap a 100 kr. instruktioner till hur
man gör detta finns på hemsidan
Alla åkare i Junsen gruppen ska sälja minst 3 Bingolottokalendrar a 50 kr/st. En del av
förtjänsten går till åkarkontot
Vi kom överens om att sälja Trisslotter efter jul för att få ihop pengar till till exempel
luncher på SM:en
Pengar ut
Agneta gick igenom budget och förutsättningar för ersättningar. Förutsättningarna är de
samma som i fjol. Och det kommer att utgå ersättning till försäsongsträning med 2500 kr för
förstaårsjuniorer och de juniorer som inte går på skidgymnasie/universitet och med 5000 kr
för övriga. Regler för ersättning och den excelfil som ska användas bifogas detta mejl.
För det egna SM:et kommer startavgifter ersättas. För YJSM kommer även liftkort att ersättas.
Om det kan betalas ut någon ersättning för övriga tävlingar avgörs efter budgetavstämning
efter att försäsongsersättningen har betalats ut.
Tävlingar
Vi ska arrangera en ENL (i GB 11-12/12) och en FIS (i Klövsjö 22-23/1). Jari är
tävlingsansvarig och samtliga i J/S-gruppen behövs som funktionärer.
Vi kan få möjlighet att arbeta under WC i Åre Fre-Sö vecka 8. Det behövs 30 funktionärer per
dag och det ger 320 kr/funktionär och dag. WC-organisationen måste dock vara helt säkra på
att vi bemannar utan att de ska behöva tjata. IH tar med sig frågan till styrelsen som får
fundera på om vi ska satsa på detta.
Julträning
Vi kom överens om att Peter C och Patrik S håller i detta och IH ser till att lägga ut tiderna på
hemsidan samt skicka SMS till alla åkare. Det är kul om vi kan få se så många som möjligt av
våra åkare på dessa träningar. Ev kommer Jari att ha några träningar i GB. Även dessa läggs
ut på hemsidan.
SM-generaler
För att vi ska få till bra SM för våra åkare krävs att vi har SM-generaler till varje Sm som ser
till att det fungerar med boende, mat, organisation och lagledare. Det finns nedskrivet vad
som ska göras. Följande utsågs till SM-generaler. Vill ni inte få ni snarast ta kontakt med mig
(IH)
Stora SM i Åre
Katarina Magnusson
ÄJSM i Åre
YJSM i Gällivare
Ingela Hiltula och ev Arni-Thor
Maria Johansson och Lasse Ottosson
/Ingela
Antal Bingolottokalendrar-glöm inte att pengarna ska till kansliet så fort som möjligt
(antingen ”på riktigt” eller sätt in på ÖFS vanliga bankkonto.
Rasmus
3 st
Mattis och Lisa
6 st (betalt)
Ketil
6 st
Arvid
3 st (betalt)
Tobbe
4 st (betalt)
Amanda
3 st (betalt)
Cissi
3 st (betalt)
Rebecka
3 st (betalt
Anton Malm ?
Jenni
16+3
Andri
10 (?)