Systemkrav för Egenrapportering - Medarbetarportalen

advertisement
GÖTEBORGS UNIVERSITET
IT-avdelningen
Systemkrav för Egenrapportering
Rekommenderade webbläsare – Windows
Senaste Internet Explorer
Senaste Firefox
Java version 1.5 måste vara installerad på din dator.
Om du använder Windows åtgärdar du genom att gå till www.java.com och ladda hem
senaste versionen.
Rekommenderade webbläsare – Mac
Senaste Firefox
Senaste Safari
För att använda sig av Egenrapportering på Mac krävs Java version 1.5 och Mac OS X 10.4.x
eller senare. Göteborgs universitet har centralt tagit kostnaden för en volymlicens så att vi fritt
får uppgradera till senaste versionen av Mac OS X på våra Macar.
Om du har en tidigare version av Mac OS X, vänd dig till den lokalt licensansvarige för att
rådfråga om möjligheten att uppgradera din dator till Mac OS X 10.4 eller senare.
Har du Mac OS X 10.4 eller senare använder du dig av programuppdateringen för hämta
senaste versionen av Java. Klicka på äpplet längst upp till vänster och sedan
Programuppdatering > Software Update i undermenyn.
Om något av alternativen i listan heter Java for Mac OS X, bocka för detta alternativ och
installera uppdateringen.
Download