Vi söker en Drifttekniker VA

advertisement
Emmaboda Energi är en till 100 % kommunägd koncern som utför de helt taxefinansierade tjänster kommunen erbjuder.
Här ingår vatten, avlopp, eldistribution, renhållning, fjärrvärme och stadsnät. Vår verksamhet syftar till att ge kunderna bra
tjänster till en så låg kostnad som möjligt, samtidigt som de stora investeringar som gjorts och som fortfarande görs i
teknisk infrastruktur behåller sin funktion och sitt värde. Det är till exempel ledningsnät, el-anläggningar, panncentraler och
vatten- och avloppsverk. Att bolagen i koncernen är kommunägda aktiebolag betyder att Emmaboda kommun äger alla
aktier och att styrelsen utses av de politiska partierna i kommunfullmäktige. Verksamheten leds av en vd som till sin hjälp
har en ledningsgrupp. Antalet anställda är 25 och vi omsatte drygt 100 MSEK under 2016. Våra värdeord som vi lever efter
både i kontakter med kunder och mellan oss själva inom bolaget är respekt, kundfokus och tillgänglighet. Koncernen består
av två bolag; Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB.
Emmaboda Energi och Miljö AB är huvudman för vatten och avlopp i kommunen och äger och driver ledningar
för dricksvatten, dagvatten och spillvatten samt vatten- och avloppsverk.
Vårt uppdrag inom VA är att se till att våra kunder förses med vattentjänster inom kommunens
verksamhetsområden. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi hjälper kunderna att få rent vatten levererat
och ser samtidigt till att avloppsvattnet behandlas så att det i rent skick kan släppas tillbaka till naturen. Vi
arbetar med den kommunövergripande VA-planen som utgångspunkt för att se till att Emmabodas användning
av vatten är långsiktigt hållbar med hänsyn till vår miljö och till vår ekonomi.
Vi söker en Drifttekniker VA
Vi söker nu dig som vill arbeta med drift av våra olika vatten- och avloppsverk. Det handlar om
underhållsarbete och felavhjälpning men också driftövervakning, provtagning och processutveckling. Även om
VA är ditt huvudsakliga område kan din förståelse av driftprocesser och system även komma till nytta i vår
fjärrvärmeverksamhet.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten – för närvarande var 6:e vecka.
Våra förväntningar på dig när det gäller utbildning och bakgrund är att du ska ha lämplig gymnasial utbildning
eller motsvarande. Kanske har du gått en utbildning inom driftteknik och/eller skaffat dig praktisk erfarenhet
från liknande yrken. Vi utbildar dig på jobbet men du behöver någon slags bakgrund inom process- och
systemdrift. Sedan är de personliga egenskaperna avgörande för att du ska klara av jobbet. Det som krävs är
ansvarskänsla, initiativförmåga och förmåga till samarbete. Noggrannhet är också viktigt eftersom vi arbetar
med verksamhet där hygien är viktigt och där misstag kan få stora konsekvenser. Du behöver B-körkort för att
kunna arbeta som drifttekniker hos oss.
Vår organisation är liten vilket gör att alla måste kunna arbeta både självständigt och tillsammans. Flexibilitet
och förmågan att kunna rycka in där det behövs betyder mycket. Att arbeta i en liten och väl fungerande
organisation ger dig möjlighet att få många olika uppgifter vilket ger en bred kompetens. Samtidigt har vi behov
av djupare tekniskt kunnande inom viktiga områden som biologiska processer och system för
nätdokumentation och övervakning varför det också finns möjlighet att bli bolagets spjutspets inom ett visst
specialområde.
Vill du veta mer om tjänsten ska du ringa till vår vd som också är VA-chef, Stefan Lundgren på 0471-24 97 51.
Facklig företrädare är Torsten Svensson (SEKO), 0471-24 97 77.
Din ansökan skickar du, senast den 3 april 2017, helst via e-post till [email protected] eller per
post till Emmaboda Energi och Miljö AB, Box 53, 361 21 Emmaboda. Skriv ”Drifttekniker VA” i e-brevets
ämnesrad eller på kuvertet.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards