Att analysera musiktexter

advertisement
Att analysera musiktexter
Du ska utifrån frågeställningarna nedanför analysera en svensk musiktext. Du ska skriva din
analys som en sammanhängande text med strukturen inledning – huvudtext – avslutning. Om
du vill kan du välja en egen text annars finns det fem olika texter att välja emellan nedan.








Vad handlar texten om i stora drag?
Vem berättar? Vad får du reda på om personen/personerna?
Miljö? Nutid/länge sedan? Stad/land? Sverige/annat land?
Hur är språket? Bildspråk: liknelser, metaforer? Rim? Rytm? Långa eller korta
meningar? Ordval: svåra ord? Påhittade ord?
Vilken känsla får du när du läser texten? Vilka känsloord finns i texten?
Budskapet? Vad vill texten berätta på ett djupare plan? Tema?
Koppling till textförfattaren?
Koppling till dig själv?
Du kan välja mellan dessa svenska musiktexter:
 Ison & Fille Lägg ner ditt vapen
 Laleh Storebror
 Timbuktu Alla vill till himlen men ingen vill dö
 Kent Töntarna
 Säkert Och jag grät mig till sömns efter alla dar
Lycka till!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards