Första världskriget (1914

advertisement
Första världskriget (1914-1918) – freden
Krigets slutskede:
1917 gick USA in i kriget, sammanlagt deltog 2 miljoner amerikaner i kriget.
Tysklands regering visade förhandlingsvilja, men de höga tyska militärerna
vägrade ge efter. Varje månad anlände 250 000 amerikanska soldater till
västfronten och tyskarna tvingades till sist att underteckna vapenstillestånd den
11 november, 1918. Alla dess bundsförvanter hade kapitulerat tidigare. Den
tyske kejsaren (Wilhelm II) abdikerade och en tysk republik utropades.
Freden i Versailles:
 Fredsförhandlingarna inleddes i januari 1919 och undertecknades den 28
juni samma år.
 Tyskland fick ensamt skulden för kriget och krävdes på stora
krigsskadestånd.
 Krav ställdes på långtgående tysk nedrustning.
 Ett nationellt samarbetsorgan, Nationernas förbund (NF), inrättades på
USA:s president Wilsons initiativ. (Trots detta väljer USA att stå utanför
NF.) De besegrade fick inte medlemskap.
Krigets följder:
 Över nio miljoner soldater dog i kriget och över 20 miljoner sårades.
 Civilbefolkningen drabbades hårt – medlemmar av olika folkgrupper i de
ryska och österrikiska kejsardömena tvingades på flykt, och svåra
övergrepp begicks.
 13(20?) miljoner civila beräknas ha omkommit av svält, epidemier och i
regelrätta massakrer. Särskilt norra Frankrike och Flandern härjades svårt.
(Den här siffran varierar en del beroende på vad man räknar till direkta
effekter av kriget.)
 Tre kejsardömen föll samman (Österrike-Ungern, Ryssland och
Tyskland).
 Nya självständiga stater föddes i Östeuropa (se separat karta).
 Fredsfördragens princip om nationell självbestämmanderätt gav näring åt
starka nationalistiska strömningar och svårlösta minoritetsproblem
uppstod innanför de nya gränserna i Östeuropa.
 USA tar alltmer över rollen som ekonomisk stormakt (från Storbritannien)
efter att ha varit en stor långivare i kriget, medan de europeiska staterna
blev djupt skuldsatta.
Det har sagts om Versaillesfreden att villkoren var för hårda för att skapa
försoning och för milda för att sätta stopp för Tysklands storhetsdrömmar.
Särskilt skuldparagrafen väckte bitterhet. Högerextremistiska kretsar gav de
civila politikerna skulden för kapitulation och anklagade dem för att ha
förrått Tyskland. Detta utnyttjades senare av nazisterna i deras angrepp på
den tyska demokratin.
Att göra:
 Arbeta med begreppen/nyckelorden så att du lär dig de viktigaste
konsekvenserna av första världskriget.
 Läs i kapitlet som ligger i Classroom.
 Fyll i ländernas namn i kartan så som Europa såg efter första världskriget.
Download