Miljöplan för Wallerska skolan

advertisement
Miljöplan för Wallerska skolan
Vår policy när det gäller
 förbrukningsmaterial
 källsortering
 belysning
 resor och kommunikation
 personalrummet
 undervisning
 miljöombud
Förbrukningsmaterial
Vi strävar efter att
 använda så lite förbrukningsmaterial som möjligt
 samla in batterier
 använda lim, whiteboardpennor mm som är miljövänliga
 undvika engångsprodukter
Källsortering
Vi strävar efter att
 kopiera sparsamt
 sätta upp meddelanden (t ex Wallerska info) på anslagstavlor istället för en kopia
per person
 återanvända papper till ”kladd” anteckningar
 använda miljöpapper när det är möjligt
 sortera allt papp, papper, plast, metall och glas
 kompostera avfall
Belysning
Vi strävar efter att
 släcka ljuset i tomma rum och korridorer
 använda lågenergilampor och lysrör istället för vanliga glödlampor
 lämna in lampor till återvinning (till vaktmästaren)
Resor och kommunikation
Vi strävar efter att
 cykla eller gå kortare sträckor
 samåka till konferenser, studiedagar mm, om man använder bil
Personalrummet
Vi strävar efter att
 använda porslin istället för engångsmaterial
 använda tyghanddukar
 hälla upp kaffet på termos när det är färdigbryggt. Te görs med vattenkokare.
 använda miljövänliga disk- och rengöringsmedel
 använda diskmaskinens sparprogram, rätt mängd diskmedel. Fylla diskmaskinen.
 köpa KRAV-märkta produkter
Undervisning
 vi följer de mål för miljöundervisning som är uppgjorda och utvärderar regelbundet
verksamheten.
 skolan har miljöombud som t ex prenumererar på Miljönytt deltar i
miljöutbildningar och regelbundet delger kolleger Örebros miljömål.
2007-06-18
Gunilla Friberg-Sterne
Marita Rådström
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards