KRIG - FASCISM - DIKTATUR

advertisement
KRIG - FASCISM - DIKTATUR - UPPRÄTTELSE
MUR DE LA MEMÒRIA 1936 – 2016
PALMA DE MALLORCA
För 80 år sedan, här utanför muren till den kommunala kyrkogården i Palma,
ekade skotten - blodet färgade marken röd och offren för fascismen
vräktes ner i massgravar.
Så skedde, över hela Spanien och så skulle det fortsätta.
Fyra deccenier - flera generationer under järnhälen.
Med skammens eviga pakt, ingen uppgörelse, ingen historiens rättvisa.
Inget utkrävande av ansvar för brotten mot mänskligheten.
Men sanningen om lidandet, förnedringen och misären, krävde sin plats.
Kampen för upprättelse och kravet att få begrava sina döda tog form.
Denna kamp pågår än idag över hela Spanien,
liksom kampen för att återupprätta republikens heroiska historia.
Monument reses för att hålla minnet levande.
De mördade dog även för oss.
De skyldiga kommer inte att nås av rättvisans dom,
men historiens dom - undgår ingen,
den - är vårt ansvar!
Folke Olsson
Minnesskulptur: Associació Memòria de Mallorca.
Ett verk av Andreu Pascual Frau och Jaume Ramis.
Foton sid 1-7: Folke Olsson
I skuggan av fasans mur
och reaktionens tempel
finns denna plats där så
mångas hopp och kamp
för frihet, demokrati
och social rättvisa, fick
sitt bittra slut. Efter en
ohyggligt lång och
plågsam tid kunde deras
minne hedras och deras
kamps rättfärdighet
erkännas. 2011 tillkom
denna minnesplats med
stöd av Palma stad.
INBÖRDESKRIGET (1936 – 1939) BÖRJADE PÅ MALLORCA I GRYNINGEN DEN 19 JULI 1936,
EFTER EN STATSKUPP, LEDD AV ARMÉN I FÖRBUND MED HÖGERPARTIERNA, FRÄMST
FALANGISTERNA OCH MED KYRKANS STÖD.
INSURGENTERNA MED EN KONSERVATIV OCH TOTALITÄR IDEOLOGI INSPIRERAD AV
FASCISMEN. MANADE I SITT PROGRAM TILL ETT KORSTÅG FÖR ATT ÖVERALLT PÅTVINGA DET
SPANSKA SPRÅKET OCH KULTUREN, DÄRMED REVS ÄVEN DEN RÅDANDE MÅNGKULTURELLA
SAMLEVNADEN UPP.
UPPRORETS MÅL VAR ATT STÖRTA DEN REPUBLIKANSKA REGERINGEN, AVSKAFFA DE
MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETERNA, FÖRBJUDA VÄNSTERNS PARTIER OCH FACKFÖRENINGARNA, LAMSLÅ DE FOLKLIGA ORGANISATIONERNA GENOM ATT STÄNGA
UTBILDNINGS- KULTUR- OCH FRITIDSINSTITUTIONER.
DESSA ÅTGÄRDER GENOMDREVS MED VÅLD OCH GENOM GRIPANDET AV TUSENTALS
PERSONER AV VILKA ETT STORT ANTAL MÖRDADES EFTER ATT HA DÖMTS TILL DÖDEN I
SKENRÄTTEGÅNGAR.
DIKTATURENS FÖRFÖLJELSER DRABBADE ALLA OAVSETT BAKGRUND OCH SOCIAL STÄLLNING.
HELA MALLORCA FÖRVANDLADES TILL EN KYRKOGÅRD.
PÅ DENNA PLATS MÖRDADES ARBETARE, BÖNDER, HANTVERKARE, LÄRARE, STUDERANDE
OCH DEN BÄSTA UNGDOMEN FRÅN ALLA SAMHÄLLSSKIKT. DE BLEV ALLA UTPLÅNADE UNDER
KRIGETS ÅR OCH EFTER EKOT AV SKOTTEN FÖLJDE EN OÄNDLIG EFTERKRIGSTID.
GENOM DIKTATURENS SEGER ETABLERADES EN STAT BASERAD PÅ FÖTRYCK OCH UTAN ALL
FRIHET. (1936 – 1975) AVRÄTTADES MER ÄN 1000 PERSONER FÖR SINA IDÉERS SKULL.
TYSTNAD ELLER GLÖMSKA – GLÖMSKA ELLER TYSTNAD, BLEV DET OK SOM DRÄNKTE ALLAS
TILLVARO OCH DERAS LIVSÖDEN I BLOD - MEN DET VAR FÖRGÄVES - MAN KUNDE INTE DÖDA
ETT FOLKS STARKA LIVSVILJA.
DESSA MÄNS OCH KVINNORS TANKAR LEVER VIDARE SOM EN VISION OM FRAMTIDEN.
LIORENÇ CAPELLÀ. PALMA. 2011
DONES/ kvinna -HOME /man.
2015 kunde ytterligare 41 namn tillföras listan.
Antalet offer angavs då till 1 586. Mörkertalet
är stort och utrymme har lämnats, för att de
kompletterande namn, som fortsatt forskning
beräknas kunna ange, skall få plats.
Var finns de – de försvunna under
Franco-diktaturen? Och var finns
rättvisan för de 2 000 eller 3 000,
som mördades i händerna på
alltjämt ostraffade fascister? Och
var är sanningens kommissioner?
Associació Memòria de Mallorca
Palmas borgmästare
EMILI DARDER
sattes på en stol vid
muren innan han
sköts. Stolen, kallad
”väntan”, och skulpturen på nästa sida
är verk i brons.
Till vänster vid vägens slut finns den andra
delen av denna minnesplats vilken ses på
följande sida.
Den 19 juli 1936 proklamerade general Goded krigstillstånd vilket inkluderade ett omedelbart
förbud av vänsterpartier och fackföreningar. Samma dag började gripandet och mördandet av
människor och deras blod dränkte Mallorca i sorg.
Kyrkogården i Palma blev en skådeplats för otaliga avrättningar och hit kom kvinnor för att
i högen av blodiga kläder leta efter och söka identifera de saknades tillhörigheter och här på denna
plats, förlora hoppet att finna de sina vid liv när de kände igen ett par byxor eller en randig skjorta
- eller när de plötsligt upptäckte mannens , sonens eller en broders kropp kastad i en grop.
Utan att fälla några tårar, de tilläts inte att utåt visa någon smärta eller sorg, återvände de hem:
”Han eller - hon är död …!” Detta rop ljöd i många republikanska familjers hem i alla år efter kriget.
Deras tröstlöshet besvarades med tystnad – allas tystnad. Republikanerna förbjöds sörja sina döda,
hånfullt sas det ”spela inte teater” Det påtvingade tigandet fördjupade lidandet.
Ensamheten , sorgen, rädslan, hjälplösheten har varit deras börda hela den tid diktaturen bestod.
Nu och för evigt kommer denna tystnadens trädgård, där tiden stannat, få oss att minnas
de män och kvinnor som dog för att de älskade friheten.
Margallda Cappellà. Palma, 2011
https://youtu.be/m0daKU3-yuY
https://youtu.be/JNRd6FAVrtE
https://youtu.be/9-QEHuKaf4Q
https://youtu.be/UwDRGpeVHoc
3
MUR DE LA MEMÒRIA
2
vid kommunala kyrkogården i Palma - Mallorca
Buss från Plaza España i centrala Palma, linje 9 - blå buss EMT
1
4
1 till hållplats Cementiri
2 entré: minnesplatsen – MUR DE LA MEMÒRIA
3 till minnesplatsens andra del.
4 huvudentré – gå ej in den vägen, följ röd pil!
KAMPEN GÅR VIDARE FÖR - SANNING, RÄTTVISA OCH UPPRÄTTELSE ÅT FRANCOFASCISMENS OFFER
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards