Giftfritt på förskolan

advertisement
Giftfritt på förskolan
Barn är både mer känsliga och mer
utsatta för kemikalier än vuxna. Det är
därför viktigt att vi tänker på vad de
kommer i kontakt med.
Kemikalieplanen säger att särskild försiktighet ska gälla när varor och byggmaterial ska användas i miljöer där
barn vistas.
Stadens Kemikaliecentrum ger er stöd i
detta. Vi hjälper också till med att sprida
information till grupper som kan bidra
till att minska barnens exponering, till
exempel förskolechefer och föräldrar.
10 tips för en giftfr
Rensa bort i lekrummet
1. Mjuka plastleksaker - bollar, dockor, badankor
m.m. i mjuk plast kan innehålla t.ex. ftalater som
misstänks vara hormonstörande. Äldre plastleksaker är i regel sämre än nya. Prioritera att rensa
bort gamla leksaker och leksaker barn gärna
stoppar i munnen.
2. Elektronik - Framför allt äldre elektronik kan
innehålla farliga kemikalier, som tungmetaller och
flamskyddsmedel, och passar inte bra som leksaker.
3. Skumgummi - särskilt äldre skumgummi i
madrasser, möbler och leksaker kan innehålla
bromerade flamskyddsmedel. För sovmadrasser
med plastöverdrag bör även överdraget bytas
då det ofta är tillverkat av PVC-plast som kan
innehålla farliga ftalater. Försäkra er om att nya
madrasser och överdrag är fria från ftalater och
bromerade flamskyddsmedel.
Håll rent
4. Städa bort damm - många miljögifter samlas
i dammet och särskilt de mindre barnen får i sig
damm från golv och händer. Dammtorka, moppa
och vädra när barnen inte är i lokalen. Dammsug
innan våttorkning, så att färre miljögifter följer
med vattnet till reningsverken.
5. Tvätta nyinköpt - tvätta nyinköpta gosedjur,
textilier, filtar, kuddfodral och frottéöverdrag, och
torka av nya möbler och leksaker för att minska
rester från olika kemikaliebehandlingar.
6. Välj miljömärkt och parfymfritt - tvättmedel,
rengöringsmedel och tvål kan innehålla allergiframkallande och misstänkt hormonstörande
ämnen
- välj därför miljömärkta och parfymfria
1
produkter för att slippa dessa.
ri förskola
Välj rätt i köket
7. Välj ekologiskt - ekologisk mat innehåller
mindre rester av bekämpningsmedel.
8. Värm inte i plast - vid upphettning kan
farliga ämnen frigöras från många plaster
och hamna i maten. Värm, laga, förvara
och ät också gärna mat på porslin, glas eller
rostfritt. Använder du plastprodukter, se till
att de är godkända för livsmedel (har symbolen av ett glas och en gaffel, respektive
symbolen av en mikrovågsugn).
9. Undvik metallkonserver - på insidan av metallkonserver finns ofta en tunn ytbehandling som kan
innehålla det hormonstörande ämnet bisfenol A
som kan frigöras till maten.
10. Byt ut vinylhandskar - dessa kan innehålla
ftalater och hamna i maten som hanteras. Välj i
stället handskar av nitril (även vid skötbordet).
2
Viktiga symboler
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och
tjänster. För kemiska produkter ställs strikta krav på t.ex. parfymer och
produkter som riktar sig till barn ska vara helt parfymfria.
Svanen är Nordens officiella miljömärkning och tar hänsyn till produkters
miljöbelastning under hela livscykeln, det vill säga från råvara till avfall
eller återvinning.
EU Ecolabel (EU-blomman) är EU:s officiella miljömärkning med gemensamma kriterier för alla EU-länder. EU Ecolabels krav fungerar på samma
sätt som Svanen.
KRAV verkar för ekologisk produktion av livsmedel. KRAV-märkta livsmedel
har odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, och
innehåller endast naturliga tillsatser. Märkningen står också för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat.
Detta är EU:s märke för ekologiska produkter. För att få använda märkningen krävs bland annat att produkten innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att produktionen är kontrollerad av ett godkänt
kontroll-organ.
Denna symbol finns på produkter som är godkända att komma i kontakt
med livsmedel.
Symbolen av en mikrovågsugn finns på produkter som klarar uppvärmning
i mikrovågsugn.
Kemikaliecentrum
3
stockholm.se/kemikaliecentrum
facebook.com/giftfrittstockholm
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards