Krismottagning för män
i Kungälv och Ale Kommun
Krismottagning för män
i Kungälv och Ale Kommun
Vänder sig till män som…
Har problem med sin aggressivitet
Har använt eller använder våld mot partner, barn eller
annan person
Har svårigheter i sitt föräldraskap
Befinner sig i någon form av livskris
Har svårigheter i samband med skilsmässa eller
separation
Familjerådgivningen
Krismottagning för män
Krismottagning för kvinnor
Trappan
Samtal med barn som upplevt våld
VÅLD ÄR VARJE HANDLING SOM
SMÄRTAR, SKADAR SKRÄMMER
ELLER KRÄNKER OCH PÅ SÅ SÄTT
FÅR EN ANNAN PERSON ATT GÖRA
NÅGOT MOT SIN VILJA ELLER BLI
PASSIV.
(ALTERNATIV TILL VOLD, OSLO)
Män som slår
Fysiskt våld
Psykiskt våld
Materiellt våld
Latent våld
Sexuellt våld
Ekonomiskt våld
Män som slår?
MAKT OCH KONTROLL
Genom skräck
Sårade känslor
Isolering
Förminskning, förnekande, beskyllning
Använder barnen
Manlig dominans
Ekonomiskt förtryck
Tvång och hot
Framgångsfaktorer i arbetet
med män som…..slår
MOTIVATION (LIDANDE)
INSIKT
ANSVAR
FÖRÄNDRING
FOKUS PÅ VÅLDET
ICKE VÅLD
JÄMSTÄLLDHET OCH VÄGEN DIT
ICKE HOTFULL
RESPEKT
ANSVARSFULLT FÖRÄLDRASKAP
DELAT ANSVAR
FÖRHANDLING OCH RÄTTVISA
EKONOMISK DELAKTIGHET M.M.
HINDER
Förnekande
Skuldbeläggande
Icke ansvar!
VÅLDSYTTRANDE I
BEHANDLINGSRUMMET
”Det blir alltid bäst om vi gör som jag har sagt”
"Hon förstår inte sitt eget bästa”
”Jag tjänar ju mest”
”Hon måste byta jobb”
”Hon är väldigt fin, som i helgen, när vi var tillsammans
hela tiden”
”Hon är den enda för mig”
MÄN GÅR INTE I
BEHANDLING ENBART FÖR
EGEN SKULL
Krismottagning för män
i Kungälv och Ale Kommun
MÄN SOM SLÅR???
Krismottagning för män
i Kungälv och Ale Kommun