Såhär använder du e-tjänsten för skolplacering

Såhär använder du e-tjänsten för skolplacering förskoleklass
Innan du loggar in första gången måste du skapa ett konto i Ale kommun.
-
Detta gör du via länken https://invanare.login.ale.se
Därefter går du tillbaka till vår ansökningssida https://hypernet.ale.se och loggar in via elegitimation längst ned på sidan.
Förskoleklass är en frivillig skolform som har gemensam läroplan med grundskolan. Det fungerar
som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång. Ditt barn har en garanterad plats i
förskoleklass det år barnet fyller sex år.
Ale kommun erbjuder ditt barn placering i förskoleklass i den skola som tillhör skolområdet där ditt
barn bor och är folkbokförd.
Du accepterar den reserverade skolan eller önskar en annan skola genom att gå in på kommunens etjänst på www.ale.se senast 2017-02-20. Här kan du samtidigt anmäla ditt barn till fritidshem. Du
har möjlighet att önska en annan skola i kommunen eller meddela att ditt barn kommer att gå i en
fristående skola eller en skola utanför kommunen.
Observera att om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och lämna besked.
Kan jag välja vilken skola jag vill?
Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en
annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats.
Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första
hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än
det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats
på skolan.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ale kommun
SE-449 80 Alafors
Organisationsnummer
212000-1439
Telefon
0303-33 00 00
E-post
[email protected]
www.ale.se