wkr0010

advertisement
Allmänheten om inköp av hjälp till hemmet
T-113316
Målaremästarna:
Tina Thorsell
Synovate Temo:
Arne Modig
Datum:
2006-10-09
Bakgrund
Synovate Temo har på uppdrag av Målaremästarna genomfört en
undersökning bland allmänheten om inköp av hjälp till hemmet.
Målgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten 16 år och äldre.
Sammanlagt genomfördes 1.017 telefonintervjuer under tiden 2 – 5
oktober 2006.
Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat
redovisas i en separat tabellbilaga.
2
Majoritet skulle lägga mest pengar på renovering,
ombyggnad och målning
Nu kommer en fråga om inköp av hjälp till hemmet, så kallade hushållsnära tjänster. Tänk dig att du i
din deklaration fick göra avdrag för hälften av arbetskostnaderna upp till 100.000 kr. Vilket av följande
tror du då att du skulle lägga ned mest pengar på att köpa?
Snickeri, renovering /
ombyggnad, tillbyggnad /
målning
56%
Städning, tvätt / barnpassning
/ trädgårdsskötsel
31%
12%
Inget av detta
0%
10%
20%
3 30%
40%
50%
60%
70%
Snickeri och renovering enskilt största området
Nu kommer en fråga om inköp av hjälp till hemmet, så kallade hushållsnära tjänster. Tänk dig att du i
din deklaration fick göra avdrag för hälften av arbetskostnaderna upp till 100.000 kr. Vilket av följande
tror du då att du skulle lägga ned mest pengar på att köpa?
29%
Snickeri, renovering
25%
Städning, tvätt
23%
Ombyggnad, tillbyggnad
Målning
4%
Trädgårdsskötsel
4%
Barnpassning
2%
12%
Inget av detta
0%
Gruppen över 60 år
uppger oftare än andra
att de skulle lägga
mest pengar på
målning, 6 procent mot
4 procent för hela
befolkningen.
10%
20%
30%
4
40%
50%
60%
70%
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards