Söderhusbladet 5

advertisement
Brf Söderhus
Org.nr. 746000-0792
2013-10-15
Söderhusbladet 5
Tack till er som var med på fixardagen den 7 september!!!
Vi rensade föreningsförråd, invigde en slipmaskin som köpts in för flera år sedan och
slipade och målade om utemöbler, städade i trapphus, fikade och hade trevligt i solen!
Extrastämma torsdagen den 7 november, kl.19.00
Torsdagen den 7 november kl.19.00 har vi extra stämma på Amiralsgatan 20, i lokal
tillhörande vår ekonomiska förvaltare Braheds förvaltning (se kallelse och dagordning).
Anledningen till extrastämman är att medlemmarna på årsmötet i april beslutade om att
ny revisor ska väljas. Förslag på revisorer får ni som föreningsmedlemmar
inkomma med. Förslag kan lämnas till sammankallande för valberedningen, Amir-Sam
Adamsson som ni kan nå på: [email protected], 076-113 95 35
Elavstämning 15-18 november
Det närmar sig tid för elavstämning som i Brf Söderhus görs manuellt i varje lägenhet. I
år ska avstämningen göras mellan den 15-18 november och lämnas in senast den 18
november. Elmätarställningen ska mejlas till styrelsen eller inlämnas på den lapp som
kommer delas ut i alla lägenheter veckan innan avstämningen. Styrelsen sammanställer
därefter siffrorna och överlämnar sammanställningen till vår ekonomiska förvaltare
Braheds förvaltning. Braheds beräknar om tillräckligt betalts för den el som förbrukats
under året för varje lägenhet och justerar på januari månads avgiftsavi. Beroende av om
ni förbruakt mer eller mindre än vad som motsvaras av preliminärdebiteringen, får ni
antingen betala extra eller erhålla reduktion på den avin. Braheds beräknar dessutom
preliminärdebitering för år 2014 för respektive lägenhet vilket baseras på elförbrukning
under år 2013 tillsammans med förväntad elkostnad år 2014.
Styrelseledamot flyttar från Brf Söderhus
Vice ordförande Mattias Petersson flyttar till större boende och lämnar tyvärr
styrelseuppdraget. De tre suppleanterna Kiana Göransson, Malin Bengtsson och My Siira
kommer att dela på hans post och ingen av dem går alltså in som permanent ordinarie
ledamot.
Balkongdörrar/fönster som kärvar
Ett dussintal boende meddelade att de hade problem med balkongdörr och/eller fönster
efter informationen i förra infobladet. Eftersom det inte blev var så många så ska därför
de boende själva ta kontakt med vår tekniska förvaltare Servicom, kontakta Micael
Bengtsson på Servicom på e-post: [email protected] Föreningen har ansvar för viss
reparation av balkongdörrar och problem med att dörrarna går emot ramen och är
svåra att öppna/stänga ingår i det ansvaret. Föreningen kommer även stå för smörjning
av mekanismen (handtagen) samt att nya sprintar mellan fönstren. I övrigt är det den
boende som ska stå för reparationer. Tätningslist av skumgummi att sätta mellan
fönstren är lätta att sätta upp och föreingen har lister att tillgå.
Regler i tvättstugan
Styrelsen vill påminna reglerna i tvättstugan då det verkar förekomma en hel del
missförstånd. Bokning görs på bokningstavlan med tvättkolv och eventuell justeringen
av tiden görs på whiteboardtavlan. I båda fallen, om tiden på bokningstavlan gäller eller
om justering av tiden gjorts på whiteboardtavlan så finns en tidsfrist om 30 min från
den bokade/justerade tiden som ingen annan får börja tvätta. Man kan alltså vara upp
till 30 minuter försenad utan att gå miste om sin bokade/justerade tvätttid. Å andra
sidan om man inte kommit till tvättstugan inom de 30 minuterna så är det fritt fram för
alla boende att tvätta och samtidigt använda tillhörande torkrum och torkmaskin. Hör
gärna av er med frågor om ni tycker att reglerna är oklara.
Fukt i trappa 3
Det kommer utföras en renovering på fasaden i trappa 3 då vi upptäckt att fukt läcker in
från fasaden. Vi kommer även att göra en mindre renovering på taket ovanför trappbalkongen i trappa 3. Det är en terrass som inte används och många känner inte till den.
Matos i trappa C
Boende i trappa C upplever problem med inkommande matos i lägenhet genom
ventilationen. Detta problem har funnits sedan länge men tilltagit den senaste tiden.
Ventilationen i vår fastighet, Advokaten 6, baseras på självdragsprincipen. Det innebär
att luft kommer in genom dragspaltsventiler i vardagsrum och sovrum som sedan går ut
genom ventilerna i kök och badrum. Detta system är känsligt för yttre påverkan och om
ventilationen i en lägenhet inte fungerar kan närliggande lägenheter drabbas. Styrelsen
vill informera om att det är förbjudet att ha en aktiv fläkt i lägenheten. Aktiva
fläktar är t.ex. de som kan installeras i kök och som kopplas till ventilationen så att luft
blåses ut. Det kan påverka luften i andra lägenheter och förstör ofta ventilationen både i
den aktuella lägenheten och i närliggande lägenheter. Om ni har en aktiv fläkt i er
lägenhet så ska ni ta bort den. Om ni är osäkra så går det bra att kontakta styrelsen för
hjälp till åtgärd. Det är tillåtet att ha en fläkt med kolfilter. Om ni själva upplever
problem med t.ex. matlukt från närliggande lägenheter är ni välkomna att kontakta
styrelsen.
Väl mött!
Styrelsen
Download