Bio-Works Technologies AB kommer att beviljas patent för en ny

advertisement
PRESSMEDDELANDE, 9 MARS 2016
Bio-Works Technologies AB kommer att beviljas patent för en ny
tillverkningsmetod av agarosbaserad separationsgel
De europeiska patentmyndigheterna har meddelat Bio-Works att de har för avsikt att bevilja
bolaget patentet för dess innovativa produktionsmetod av bolagets agarosbaserade
separationsgel, som marknadsförs under varumärket WorkBeads. Detta följer efter att US
Patent Office beviljade patentet i juli 2015 (US Patent No. 9,045,566 B2).
Agarosbaserad separationsmedia är grundläggande för rening av potenta proteiner inom
såväl life science-sektorn som mat- och dryckesindustrin. Den viktigaste funktionen hos
agaroser är deras proteinvänliga ytegenskaper. Agarosteknologin har under många år varit
ett viktigt verktyg för rening av proteiner i utvecklings- och produktionsprocessen av många
biologiska läkemedel. Teknologin används nu alltmer för rening av ingredienser i
mejeriprodukter, mat och dryck tack vare dess goda prestanda vid höga renhetsnivåer .
Bio-Works nya patenterade process möjliggör mer effektiv tillverkning av agarosbaserade
separationspärlor, som marknadsförs under varumärket WorkBeads. Processen förkortar
avsevärt produktionstiden för att producera potenta och högpresterande agarospärlor.
"Denna betydande effektivitetsökning i tillverkningsprocessen är ett resultat av bolagets
investeringar i forskning samt produkt- och processutveckling", säger Kris Fain, VD för BioWorks.
Bio-Works kommer att fortsätta driva innovationen inom biomolekylär separationsteknologi
för processorer inom biopharma, bioteknologi och mat- och dryckesindustrin.
Kris Fain presenterar bolaget och dess revolutionerande teknik på Vator Securities Unicorn
Summit, som hålls på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, idag den 9 mars klockan 19.00.
För mer information, vänligen kontakta:
Kris Fain, CEO Bio-Works Technologies AB
Mobil: +46 725 650443
E-post: [email protected]
Om bolaget
Bio-Works, grundat 2006, designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa
agarosbaserade separationsprodukter för läkemedelsforskning samt för livsmedelsindustrin
och clean tech-sektorn. Bio-Works team har en omfattande erfarenhet från biotekniksektorn
och ingående expertkunskap inom utveckling av högkvalitativ separations- och
kromatografimedia. Bolagets strategiska mål är att växa snabbt och med god lönsamhet i
området “separation av biomolekyler” där det finns en stor potentiell marknad på cirka 18
miljarder SEK och jämn tillväxt.
Download