hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
Från 1 Mos.3:6 (”hon tog och åt!”) till Joh.19:30 (”det är fullbordat!”)
Rom.5:12-21 Genom en människas olydnad kom döden in i skapelsen!
Odödligheten förbyttes till dödlighet i och med Adam.
period 1
Från Adam till Mose – tiden för synden utan lagen
period 2
Från Mose till Jesus Kristus – tiden för synden med lagen
1 Kor.15:21-28 Döden kom genom en enda människa, Adam,
Uppståndelsen genom en enda man, Jesus Kristus!
1 Mos.9:8-17 Regnbågen - ett tecken på Guds förbund med Noa att inte
någon mer gång förgöra jordens inbyggare
1 Mos.3:14-24
För ormen, kvinnan och mannen
Ormen, Eva och Adam och hela skapelsen får uppleva konsekvensen
Rom.8:19-27 Hela skapelsen väntar på Guds barns frihet…
Gal.3:19-25 Här förklarar Paulus vårt beroende av livet i Kristus!
Rom.8:1-8 Här säger Paulus att om vi inte ”flyttar in i Kristus” är vi
kvar under lagens förbannelse!
Rom.8:20-21 Skapelsen var lagd under förgängelsen…
Är vår tids problem med jordens uppvärmning,
olika naturfenomen etc. ett led i detta?
Kain och Abel första generationen efter syndafallet, men uppfyller jorden
1 Mos.4:1-16 Ondskan ökar / första brodermordet.
När Kain och Abel bar fram offer till Gud såg Gud till Abels offer men
inte Kains. Varför?
Var det för att Abel slaktade och bar fram och Kain tog från det som växte?
1 Mos.4:3-4 Ser vi någon skillnad på offren?
Kain bar fram av markens gröda.
Abel bar fram av det förstfödda i sin hjord.
3 Mos.23:9-12 Vi ser att Gud här bestämmer om den första kärven…
Kan det finnas något i denna tanke? Jag tror det…
En fundering: När vi ger tiondet till Gud, är det första
eller tionde kronan som är Guds?
Adams söners släkttavlor - intressanta men vi går inte in på dem nu!
1 Mos.6:1-3 När människorna börjar föröka sig - en åldersgräns på 120 år
”införs” på grund av den växande ondskan bland människorna
1 Mos.6:1-4 Guds söner. Troligen änglar som i den allmänna upplösningen börjar
beblanda sig med Guds skapade verk! Detta en del av ondskan
1 Mos.6:5-11 När Gud ser den växande ondskan ångrar han att han gjort
människorna med fri vilja! Men så finner han Noa som är rättfärdig!
Här börjar Guds plan för att göra en ny mänsklighet genom den
rättfärdige Noa. Men det fanns ett problem; sönerna!
Noa och sönerna, arken och floden kommer vi
till nästa gång!