PDF till undervisningen

advertisement
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
1 Moseboken 1:26–31 (SFB-98) [Skapelsens sjätte dag]
”26Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De
skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över
boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.” 27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild
skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28Gud
välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och
uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över
fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!” 29Och Gud
sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med
frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda. 30Men åt alla djur på jorden, åt
alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv
ger jag alla gröna örter till föda.” Och det skedde så. 31Gud såg på allt som
han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev
morgon. Det var den sjätte dagen.”
1 Mos.1:1-2 ”I begynnelsen” en kort inblick ’ur historien’
I den hebreiska texten står det himlarna och jorden!
Himlarna = flera himlar, medan jorden är en!
Ev. den för oss synliga himlen (himlavalvet) och Guds hemland!
Ef.1:3-4 ”Innan världens grund var lagd.” alt. ”Innan jorden skapades” eller
”innan den rådande världsordningen skapades”. Alltså mellan v 2 o 3
2 Kor.12:2-4 Uppryckt till tredje himlen eller till paradiset. Flera himlar!
Luk.23:40-43Jesus lovar rövare att få vara med i paradiset
Dag 1
1 Mos.1:3-5 1) Gud skapade ljuset efter att jorden var öde och mörk
Gud skapade förutsättningen för liv där det var öde, mörkt och tomt.
Inte att förväxla med fjärde dagen. Gud skapade dag och natt innan solen
och månen, som skulle upprätthålla denna ordning.
Först ordningen för ljus och mörker sen solen och månen
Upp.21:23-27 Först och sist behövs inte solen eller månen, ty Gud är där!
Dag 2
1 Mos.1:6-8 Gud fortsatte organisera det som redan fanns: Vattnet o Vattnet
Se 1 Mos.1:2 Här måste vi förstå att valvet är den synliga himlen o. vatten ..
Jer.10:12
Ps.148:4-6
Gud använde dag 2 till att skilja på vattnet i havet och det vi känner
som himlen (ovanför valvet). Glöm inte att detta är i skapelsens
första tid. Gud skapade här himlen med atmosfären etc.
Vi talar om grundforskning, här är det grundskapelse som skall ge
förutsättningar för livet på jorden
Dag 3
1 Mos.1:9-13 Gud samlar vattnet för sig och det torra för sig.
Det torra kallade han land och vattnet hav.
Steg två dag 3: Här grundläggs plats för växtlighet och fruktträd etc.
Detta som Gud sedan gav människorna att äta dag 6.
1 Mos.1:29-31
1 Mos.7:17-20 När Gud ville rensa jordens yta från allt ”syndande” mot Honom
så upphävdes för någon tid detta bud om var vattnet skulle vara!
Dag 4
1 Mos.1:14-19 Här börjar tiden då man på jorden kan räkna dagar och år.
Här skiljs dag och natt och solen och månen uppträder.
OBS! Fortfarande är inte natten eller mörkret förknippat med
ondska utan bara till för att skapelsen skall få en rytm, dag och natt!
Ex. Ef.6:12 Efter syndafallet identifieras mörkret med ondskan, men så var det
inte i skapelsens första dygn.
Dag 5
1 Mos.1:20-23 Gud börjar fylla haven och land med fiskar och havslevande
djur samt fåglar. Grunden för ett kommande paradis skapades.
1 Mos.8:13-17 Här, efter floden, startar Gud om skapelsen, utbredandet på jorden.
Guds önskan var att djuren, fiskarna och fåglarna, skulle utbreda
sig över hela jorden. (Ökenområdena ingick inte i Guds tanke då)
Dag 6
1 Mos.1:24-32 Nu är det dags för både boskapsdjur och vilda djur att ta
sig an den skapade jorden.
Så sätter Gud in människan, Guds avbild, att ta sig an och bruka och
vårda skapelsen. Människan skall bli Guds redskap på jorden.
Gud skapade dem till man och kvinna och de skulle samarbeta.
I kap. 2 läser vi mer om skapelsen av mannen och kvinnan.
Dag 7
1 Mos.2:1-3 Så fullbordrades himlen och jorden med hela sin härskara (här
dyker också härskaran = änglarna, upp)
Gud fullbordade sin skapelse med en vilodag som han välsignade
och helgade, avskilde för ett speciellt syfte!
2 Mos.20:8 Detta är förebilden för det bud vi får i de s k budorden: Tänk på
sabbatsdagen (den helgade dagen) så att du helgar den!
Detta säger att det är viktigt att ”vi avskiljer den helgade dagen” så att
vi inte uträttar vanliga sysslor då, utan är med Gud och församlingen
Resten av kap.2 handlar mer detaljerat om skapelsen och Adam och Eva.
Här läser vi om deras lyckliga tid! Innan de möts av smärta och att marken
1 Mos.3:16-19
skall bära tistel och törne.
1 Mos.2:5-6 Gud vattnade jorden genom att en dimma steg upp.
Inget regn hade ännu fallit. Först i kap. 7 läser vi om regn!
1 Mos.2:7, 18, Om hur Gud skapar Adam och sedan en som är honom lik.
De sattes för att bruka och bevara jorden.
21-25
1 Mos.2:19 Guds samarbete med Adam, sin skapelse. Som Adam kallade
djuren så fick de heta. Detta talar om Guds ödmjukhet inför Adam
Download