Hej utbildningsansvariga NYA UTBILDNINGAR - SISU

advertisement
Skåneidrottens nyhetsbrev
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient,klicka här.
Webbsida | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera
Hej utbildningsansvariga
Du får detta nyhetsbrev för att du står som utbildningsansvarig i din idrottsförening. Detta nyhetsbrev
innehåller aktuella utbildningar från SISU Idrottsutbildarna Skåne och SISU Idrottsutbildarna Riks. Många
av de utbildningar som arrangeras i Skåne kan antingen beställas direkt till er förening eller arrangeras
regionalt (någonstans i Skåne) på fasta datum, då är utbildningen öppen för alla.
Här kan du läsa om alla våra utbildningar...
NYA UTBILDNINGAR - SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE
Utbildningar som erbjuds inom Skåne.
Mitt första ledaruppdrag
Många barn och ungdomar får sitt första
ledaruppdrag i tidig ålder. Denna utbildning är
förberedande och ger unga ledare i åldern 12-15 år
stöd i sin ledarroll. Utbildningen är på 7 timmar och
genomförs på Kockums i Malmö.
Förmiddagspasset genomförs i teorilokal medan
eftermiddagspasset genomförs i gymnastiksal med
både praktiska och teoretiska moment.
Utbildningen är skapad tillsammans med Skånes
Innebandyförbund & Skånes Skolidrottsförbund
Tid och Plats:
Utbildningen är kostnadsfri och genomförs på
Kockum Fritid i Malmö den 15 oktober 09-16.
För anmälan och mer information kontakta Joakim
Lindström
Att som idrottsledare möta barn
på flykt
SISU Skåne har skapat en utbildning som ger
skånska föreningar stöd kring hur man som
idrottsledare kan förbereda sig på att ta emot barn
på flykt. Genom idrott och rörelse får ledaren
redskap att kommunicera med dessa barn som
främjar inkludering i idrotten och föreningen.
Målgrupp - Ledare i föreningen
Omfattning - 3 timmar
För mer information kontakta Thomas Tecle
Öppna din förening
Idrotten är en betydande arena för ungas
engagemang och identitetsutveckling. Det är också
en oerhört viktig uppfostringsmiljö och en social
mötesplats, där barn lär sig att hantera sociala
relationer och koder. Eftersom idrotten har en stor
påverkansmöjlighet är det viktigt att hela
idrottsrörelsen tar sitt ansvar och erbjuder och
möjliggör en positiv utvecklingsmiljö för alla. För att
stötta idrotten i detta arbete har SISU
Idrottsutbildarna Skåne tagit fram
utbildningspaketet ”Öppna din förening” som består
av fyra delar som är valbara:
- Jämställdhet - Mobbing & diskriminering
- Trygghet & identitet - Inkludering
Omfattning: 1-3 utbildningstimmar per del
För mer information kontakta Pia Bergknut
Aktuella regionala utbildningar som är öppna för alla
Feedback
2016-09-28 18:00 - 21:00
Sista anmälningsdag: 2016-09-18
Plats: Malmö
Mer info och anmälan
Basal idrottsmedicin
2016-10-01 09:00 - 16:00
Sista anmälningsdag: 2016-09-21
Plats: Landskrona
Mer info och anmälan
Idrottens föreningslära - Grund
2016-09-29 18:00 - 21:00
Sista anmälningsdag: 2016-09-19
Plats: Kristianstad
Mer info och anmälan
Läs mer om alla vår regionala utbildningar här..
Utbildningsguide
Här följer ett förslag på lämpliga utbildningar för unga aktivitetsledare, aktivitetsledare,
organisationsledare, aktiva och föräldrar som SISU Skåne rekommenderar 2016.
Unga aktivitetsledare 12-20 år
Mitt första ledaruppdrag 12-15 år
Plattformen för unga ledare 13-20 år
Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom – grund
Aktivitetsledare som är + 20 år (tränare/ledare)
Plattformen, GTU 1, GTU 2
Åldersanpassad Fysisk träning för barn och ungdom – grund och fortsättning
Basal Idrottsmedicin
Pedagogik & metodik för tränare
Idrottspsykologi – Tema - Ledarskapets betydelse för motivation
Idrottspsykologi – Tema – Ledarskapets betydelse för stress och nervositet
Feedback
Organisationsledare (styrelse/kommittéer)
Idrottens Föreningslära Grund + Fortsättning och Temautbildningar
IdrottOnline (Administration och/eller Hemsida)
Framtidens IF
Öppna din förening
Föräldrar
Värdefullt för idrottsföräldrar
Rätt kost för barn och ungdom
Aktiva
Att alltid känna sig som en vinnare
Värdefullt
Rätt kost för barn och ungdomar
Speciella behov
Att som idrottsledare möta barn på flykt
Att möta barn och ungdomar med beteendeutmaningar
Ätstörningar inom idrotten
Pedagogik och metodik för utbildare
Att som idrottsledare möta barn på flykt
UTBILDNINGAR AV SISU IDROTTSUTBILDARNA RIKS
Utbildningar som erbjuds främst i Stockholm
Idrottens Fystränarutbildning,
FTU, 2016-2017
Idrottens Fystränarutbildning, FTU, 2016-2017
I oktober drar en ny omgång av denna uppskattade
spetsutbildning igång. En utbildning som ger dig
som tränare fördjupad kunskap i fysisk träning.
SISU Idrottsut-bildarna bjuder i samarbetet med RF
in till denna utbildning med start 1 oktober, förlagd
till Bosön, Stockholm. Kursansvarig är Thomas
Lindholm, lärare på Idrottsfolkhögskolan Bosön och
fystränare för U21 i fotboll.
Läs mer...
Månadens boktips - Vilja vinna
Milo laddar inför matchen. Han vill verkligen vinna!
Kompisarna springer fram och tillbaka på den stora
gräsplanen. Plötsligt får Milo en chans att skjuta
mot mål. Bollen rullar precis utanför.
Han blir besviken. Det var ju så nära!
Alla vill väl vinna … eller?
En lekfull och färgglad bok som innehåller
förväntan och besvikelse.
Att vilja vinna är inte alltid lätt.
Författaren önskar att boken inspirerar till vidare
samtal kring ett tema som berör.
Vi är lika men olika.
Om ni önskar köpa boken uppge koden: barn
Då får ni 20% rabatt
Läs mer...
Besök vår webbsida
Tel 010-476 57 00 | E-post [email protected]
Besöksadress: Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, Malmö | Postadress: Box 10063, 200 43 Malmö
Download