Inbjudan till mötesplats 4 med fokus på hjärtat i svensk idrott

advertisement
Inbjudan till mötesplats 4 med fokus på hjärtat i
svensk idrott – föreningen!
Aldrig har väl föreningens framtid varit mer aktuell än nu. Anledningen är framför allt
att förutsättningarna för den ideella föreningen är i full färd med att ändra karaktär,
starka och pågående trender påverkar föreningen – två som sticker ut är en ökad
kommersialisering och en ändrad attityd till ideellt engagemang. Mötesplatsen
kommer kretsa kring tre aktuella och färska material från SISU Idrottsböcker.
Träffen genomförs Finlandshuset konferens den 27 november 2013!
Dagens program:
9:30
Uppstart med fika
10:00
Framtidens Idrottsförening
- Hur ser omvärldstrycket ut?
- Vilka vägval står föreningslivet inför?
Lunch
12.15
13:00
Ekonomihandboken
- Att göra saker och göra saker rätt när det gäller
hantering av föreningens ekonomi.
Valberedningen – en nyckel till framgång
- Valberedningen viktiga arbete i ett föränderligt
föreningslandskap.
SISU Idrottsutbildarna –
bidrar till utveckling genom bildning och utbildning
Framtidens idrottsförening – vansinnigt
viktiga vägval
Materialet är en fortsättning på och en förädling
av idéprojektet Framtidens IF, som
avrapporterades till Riksidrottsförbundets
stämma i samband med Riksidrottsmötet 2013.
Med utgångspunkt från fyra metatrender och tio
undertrender tittar vi tillsammans på vilka
möjligheter och eventuella motigheter dessa
innebär för den förening som vill vara
framgångsrik även imorgon. Vilka viktiga vägval
behöver din idrotts föreningar ta ställning till?
15:30
När och
Var?
Anmälan:
Onsdag den 27 november med start kl.9:30
Finlandshuset konferens, Snickarbacken 4
http://finlandshuset.se/
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/363240
Gör via ovanstående länk senast den 10 nov.
SISU Idrottsutbildarna står för dagen.
Eventuell resa och logi står respektive deltagare för.
Målgrupp för träffen:
SF representanter som arbetar med
föreningsutveckling och utbildning.
Avslutar med fika
Kontakt:
Maria Ståhl, telnr 08 – 699 62 66
[email protected]
Download