Word - narrator.se, Finn Dina vägar till bättre hälsa

advertisement
Från www.narrator.se
Utskrift av boksidan
Vår vandring på livets stig medför många vägval, inte minst när det gäller vår hälsa, vilket bokens omslag
försöker illustrera. De vägval vi gör i dag kan påverka vår hälsostatus för lång tid framåt. Syftet med
boken Finn Dina vägar till bättre hälsa är att vara Dig till hjälp i sökandet efter en väg som är anpassad till
Dina personliga förutsättningar.
Vi har alla själva det yttersta ansvaret för vår hälsa. Biverkningarna från läkemedel drabbar aldrig den
som föreskriver dem utan alltid patienten. Det gäller oavsett samhällsställning och lika för fattig som rik.
De enda läkemedel som inte ger några biverkningar är de som Du inte behöver äta. Likadant är det efter
ett operativt ingrepp. Det är alltid den som blir opererad som ensam får bära sviterna av
läkningsprocesserna.
Därför är det viktigt att vi alla gör medvetna vägval för att vårda vår hälsa vilket väsentligt minskar
risken för oss att hamna på välfärdssymtomens operationsbord. Mottagligheten för smittosamma
sjukdomar minskar om Du har ett bra immunförsvar och det är också bra att ha i andra sammanhang,
exempelvis för att minska risken för komplikationer efter operativa ingrepp.
Boken berättar om hur olika näringsämnen medverkar vid uppbyggnaden av vår kropp, från den
enskilda cellen till våra livsviktiga system som immunförsvaret, nervsystemet osv. När Du blir medveten
om hur viktigt det är att Din kropp får tillgång till dessa näringsämnen är Du bättre rustad att göra bra
vägval på hälsans stig.
Sjukvården är till hjälp för många men har också många brister. Det fick till exempel en man i min
vänskapskrets erfara. I sina bästa år fick han foten amputerad - kanske helt i onödan - därför att han blev
ställd i sjukvårdskön. När det till slut var hans tur att komma till behandling var det alldeles för sent. Tänk
att sådant ska behöva hända på 2000-talet!
Boken ifrågasätter och kritiserar därför svensk sjukvård, sjukvårdsstatistik, medicinsk forskning och
myndighetsbeslut när det finns anledning till detta. Har vi till exempel - så länge vi inte kan bota cancer till
100% - råd att avvisa komplementära metoder som kan ge förbättrade möjligheter att öka överlevnaden?
Läs om de rön som pionjärerna inom alternativmedicinen gjort och om erfarenheterna av dessa rön så Du
kan bilda Dig en egen uppfattning! Boken innehåller också många forskningshänvisningar som visar hur
olika substanser kan påverka tumörer av olika slag. Naturligtvis berörs också andra folksjukdomar.
Begreppet helhetshälsa omfattar inte bara fysiskt välmående utan också psykisk och själslig hälsa. Våra
tankar styr mycket mer än vi är medvetna om. Hur viktiga de är för att klara de mentala svackor och de
prövningar som livet har i beredskap åt oss kan du läsa om i kapitel 9.
Av stor vikt för vår hälsa är också syra/bas-balansen som har stor betydelse för kroppens avgiftning. Den
som läst boken förstår pH-värdets betydelse för en god hälsa.
Finn Dina vägar till bättre hälsa innehåller också en medicinsk ordlista för att Du snabbt ska kunna se
vad olika medicinska termer betyder.
Du får ett "smakprov" från boken om Du öppnar knappen Inledning.
Om Du inte tycker Dig ha råd att köpa en egen bok låna den då på närmaste bibliotek eller föreslå Din
arbetsgivare att köpa den för utlåning till personalen. Tipsa om sidan För Företag.
En v i kt i g bo k f ö r a ll a som fö r stå r at t v ä rd e ra sin h äl s a.
Download