CV3 - Exempel

advertisement
CV ANDERS ANDERSSON
PERSONUPPGIFTER
 Anders Andersson, född: 1979-03-21
 Adress: Gatan 10, 112 22 Stockholm
 Tel: hem 08-12 34 56, mob 0739-123 456
 E-mail: [email protected]
 Familj: Gift med Anna, pappa till Ann
UTBILDNING
 Civilingenjör Maskinteknik
Högskolan, Stockholm, 1999-2004
Examensarbete för företaget, Stockholm.
 Teknisk Naturvetenskapliga Programmet
Gymnasieskolan, Stockholm, 1995-98
ANSTÄLLNINGAR
 Tekniskt ansvarig, Företaget AB, Stockholm,
oktober 2004 – pågående
Företaget är ett ingenjörsbolag som utvecklar och säljer egna system.
Tekniken är uppfunnen inom företaget och är därför under ständig
utveckling.
Helhetsansvarig för tillverkning och teknisk utveckling. Företaget växer
snabbt och jag har byggt upp företagets rutiner för nämnda områden.
Arbetsledare för arbetsgrupp bestående av tio personer. Jobbar förutom
med ledning av gruppen mycket med produktutveckling i syfte att
förbättra vår produkt och minska tillverkningskostnader. Van att arbeta
med ritningar och ritningsunderlag. Praktiska kunskaper i flera CADprogram.
Stora delar av företagets försäljning går på export och arbetsspråket är
engelska.
 Processtekniker, Företaget, Stockholm, sommaren 2003
Industritekniskt praktiskt arbete på verkstadindustri. Lärde mig ta eget
ansvar och att jobba mot deadlines.
MERITER/FÖRTROENDEUPPDRAG
 Ordförande bostadsrättsförening, 2006 – pågående
Uppdrag för den bostadsrättsförening jag bor i. Sköter styrelsearbetet
och skriver avtal med leverantörer (fastighetsskötare mm).
 Kassör, Idrottsförening, 2001 – 2003
Ansvarig för ekonomin i idrottsförening. Skötte även löpande
redovisning och bokslut.
 Klubbmästeriet, Högskolan, 1999 – 2002
Ideell studentverksamhet. Tog hand om ekonomi och festarrangemang.
SPRÅK
 Svenska – Goda kunskaper i tal och skrift (modersmål)
 Engelska – Goda kunskaper i tal och skrift
 Spanska – Medelmåttiga kunskaper i tal och skrift
DATORVANA




Program - Word, Excel, PowerPoint
Prg Språk – Java, MatLab
CAD – SolidEdge, AutoCad mm
Operativsystem – Windows, UNIX
FRITIDSINTRESSEN
 Resa – Har stort intresse för främmande länder och kulturer.
 Träning – Tränar regelbundet på gym.
REFERENSER
 Namn, titel, företag, tel nr, e-mail
 Namn, titel, företag, tel nr, e-mail
 Namn, titel, företag, tel nr, e-mail.
Download