Arvingen 6
2009-12-29
Information till dig som är delägare i Brf Arvtagaren
Information
Inbjudan till Invigning av ombyggnaden i Kvartersgården
Den 8/1 är det invigning – glöm inte att anmäla om du tänker komma senast den 3 januari 2010.
Garage som blir påbackade
Garaget ingår i köpeskillingen här i vår Bostadsrättsförening. Med det menas att garaget ingår i
månadsavgiften. Så om det blir skadegörelse på garaget t ex någon backar på garagedörren är
det den som ansvarar för det garaget d v s bostadsrättsinnehavaren som anmäler till polisen och
det försäkringsbolag där man har sin hemförsäkring. D v s samma förutsättningar som om någon
skulle gjort någon skadegörelse på huset t ex slagit sönder ett fönster.
TV bild
Nu har en del haft problem med dålig TV-bild sedan en tid tillbaka. Vecka 2 startar omläggningsarbetet
med utbyte av förstärkare, kablar m m. Under en tid efter måste alla vara beredda på att det ibland inte
finns någon TV att tillgå dagtid då leverantören Kabel TV Service arbetar med våra TV kopplingar. Kabel
TV Service kommer sedan själv att lägga information i brevlådan och avtala tid med de boende när dem
behöver komma in i förråd och hus.
Pollettpris 2010
Priset är höjt till 20:-/pollett.
HSB Certifiering
HSB Certifiering är ett hjälpmedel för att höja kvaliteten på vår bostadsrättsförening.
I kvalitetsarbetet ingår punkter som information till boende, ekonomisk och teknisk
flerårsplanering, kompetenskrav på styrelsen. Strax innan jul genomgick styrelsen ett prov som
är ett steg till HSB-certifiering.
Provet omfattade:
• Underhållsplanering, dess element, funktion och betydelse.
• Ekonomiska antaganden för bostadsrättsförening.
• Den ekonomiska prognosens betydelse och användning.
• Budget och årsredovisning.
• Föreningen och styrelsen i arbete.
Styrelsen klarade provet ! ett steg vidare till HSB certifiering:-)
Vattenförbrukningsunderlag
Glöm inte att lämna underlag ang vattenförbrukning till Vivi Olofsson senast den 5 januari.
Underhållsspolning av stammarna
Inom kort kommer en underhållsspoling av stammarna att utföras hos alla
bostadsrättsinnehavare. Mer info kommer.
Ventilation
Viktig information ang ventilation: Tänk på att ventilationsventilerna på toaletterna och i andra
utrymme måste vara öppna och rena. Har man duschat eller badat så låt dörren stå öppen så det
inte blir fukt som samlas på väggarna eller andra utrymmen. Det kan också vara bra att INTE
duscha mot väggen på 1½ planshusen i badrummet på andra våningen, när man byggde husen
för ca 30 års sedan så har man inte ”skyddat” väggen mot fukt/vatten så högt upp på väggen,
man förutsatte att man satt ner i badet.
Hemsidan www.hsb.se/skane/arvtagaren
Styrelsemedlemmar 2009-2010
Per-Anders Larsson
Ordförande
Marcus Qvist
Vice Ordförande
Lotta Hjelm
Sekreterare
Dr Ströms väg 5 N
0413-60514
Dr ströms väg 1D
0413-17582
Greve Dückersv 1 C
0413-14297
Vivi Olofsson
Ledamot
Sara Bergman
Suppleant
Mats Andersson
Suppleant
Dr Ströms 5 L,
0413-61306
Dr Strömsv 3Y
0413-14972
Dr Strömsv 3 B
0413-16934
HSB representant Thony Blomgren
Vid tangentbordet
Lotta Hjelm
Styrelsen