Ordförande för en tid av ett år: Nuvarande: Lars Liljegren

advertisement
Sundbyberg i november år 2016
Till SDF-en
SDF-ordföranden
Inför DF-stämman 2017
Valberedningen för Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm meddelar att i
samband med DF-stämman 2017 utgår mandattiden för följande styrelseledamöter:
Peter Larsson
ordförande
Robert Hernadi
ledamot
Lena Runströmer
ledamot
Mats Hasselgren
ledamot
Azuka Nnamaka
ledamot
Ovan nämnda styrelsemedlemmar har meddelat att de står till förfogande.
Följande personer har ett år kvar på mandatperioden
Anna Iwarsson
ledamot
Stefan Bessman
ledamot
Stefan Bengtsson
ledamot
Doris Högne Rydheim
ledamot
Nominering av ordförande och ledamöter
Senast den 15 februari 2016 ska förslag på personer till styrelsen ha inkommit till valberedningen
enligt stadgarna. Vi i valberedningen önskar dock gärna få era förslag tidigare, detta för att vi ska ha
tid att utvärdera inkomna förslag före vi skickar ut vårt förslag till er.
Under januari månad kommer valberedningen att försöka inbjuda till en träff med SDF:en. Preliminärt
kommer det ske i form av en punkt i samband med ett allmänt SDF-möte.
Förslagen kan lämnas till ordföranden i valberedningen. Kontaktuppgifter bifogas nedan. Observera
att föreslagna kandidater skall vara tillfrågade och ha accepterat en nominering. Ange även gärna en
motivering och ”meritförteckning” innehållande exempelvis tidigare och nuvarande uppdrag etc.
Vänligen,
Johan Storåkers, Ordförande i valberedningen för Stockholms Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Stockholm
Vattugatan 21A
172 73 SUNDBYBERG
Mobil.0709/40 78 75
E-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards