Kandidat efterlyses

advertisement
» » » Styrelsekandidat efterlyses!!! « « «
Det är ett tag tills årsstämman för BRF Åstaden, men för att försöka uppnå bästa möjliga resultat
vill vi i valberedningen starta vårt arbete så tidigt som möjligt. Valberedningens uppgift består i
att förbereda valet och därmed förhindra ogenomtänkta och plötsliga personval på
stämman.
Föreningens ekonomi är avhängig det arbete som medlemmarna på olika sätt lägger ner (inkl.
motioner) för att uppnå den bästa och mest ekonomiska miljön. Ju större engagemang vi visar i
föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en
ekonomiskt välmående förening.
Om du vill dra ditt strå till stacken och ställa upp som förtroendevald eller känner någon i
föreningen som du tror skulle vara en tillgång i föreningens verksamhet, är vi tacksamma för tips!
Vi ser gärna kvinnliga kandidater för en bättre könsfördelning.
Vi i valberedningen kommer att kontakta nominerad person för att närmare undersöka
hans/hennes intresse.
Maila gärna din kandidat till: [email protected]
eller kontakta oss:
Solveig Tolsheden
Per Hellmén
Pråmkajen 86
Pråmkajen 33
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards