mnesoms_t...omar

advertisement
Ämnesomsättningssju
kdomar
Diabetes typ I




Utbryter i ungdomen.
Produktionen av insulin minskar i
betacellerna i bukspottskörteln.
Orsaken är okänd.
När insulinet minskar kan blodet inte längre
transportera socker från blodet till cellerna.
Diabetes typ I



Cellerna svälter och blodsockerhalten stiger.
Symptom är trötthet, avmagring och ständig
törst.
Behandlas nästan alltid med
insulinmedicinering som ersätter det insulin
som saknas.
Diabetes typ II




Konstateras ofta först i vuxen ålder eller i
ålderdomen.
Sockerbalansen i kroppen har ofta varit störd
redan länge.
Det finns insulin i blodet men cellerna kan
inte utnyttja den, man blir insulinresistent.
Symptomen är samma som vid typ I men
kommer långsammare.
Diabetes typ II


Ofta kan viktminskning och lämplig diet vara
den vård som behövs men om det inte räcker
får patienten ofta medicin i tablettform sänker
blodsockret.
Även insulin kan ges för att sänka
blodsockret.
Diabetes typ II

Den ämnesomsättningsrubbning som
diabetes ger upphov till förkalkar blodkärlen.
Risken för kranskärlsjukdomar och sjukdomar
i blodkärlen i hjärnan och extremiteterna är
högre om man har diabetes.
Riskfaktorer för diabetes typ II



Bukfetma.
Övervikt.
Bristande motion.
Metaboliskt syndrom



En människa som lider av metaboliskt
syndrom är ofta ung, har bukfetma, röker och
rör på sig för lite.
Detta leder till att hon har större risk att
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än
genomsnittsbefolkningen.
Man kan diagnostisera metaboliskt syndrom
genom att mäta blodsockervärden och
fettvärden.
Normal ämnesomsättning

Uppehålls genom att motionera, äta
hälsosam mat, undvika övervikt och att inte
röka.
Download