Fråga 2, modellsvar 1) Glukoskurvan fullständigt rätt 12 p

advertisement
Fråga 2, modellsvar
Glukos (mmol/l)
16
14
12
10
8
6
4
2
Insulin (µ unit/ml)
0
200
150
100
50
FFA (µmol/l)
0
600
500
400
300
200
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tid (min)
1) Glukoskurvan fullständigt rätt 12 p: Diabetikerns kurva i sin helhet ovanför normalkurvan.
Skede 1, diabetikerns glukosnivå högre än det normala, (skede 2) glukoshaltens ökning till
tidpunkten 30 min kraftigare, (skede 3) kurvan hålls uppe en timme, (skede 4) sjunker
långsamt och blir betydligt ovanför normalnivån. Om kurvan i sin helhet är under
normalkurvan minskas 12 p. Om något av de fyra skedena är felaktiga minskas 3p separat
för varje fel. Kurvans form är viktigare än tidpunkterna.
2) Diabetes av typ I (barndomsdiabetes) beror på att bukspottkörtelns insulininsöndring har
upphört eller minskat markant (4 p). En diabetiker med diabetes av typ II (vuxendiabetes)
har en normal insulininsöndring från bukspottkörteln men cellerna reagerar inte på insulinet
normalt (4 p). Som resultat av detta minskar glukosupptagningen till cellerna (4 p).
Sammanlagt 12 p.
3) Insulin (3 p) befrämjar bildningen av fetter (3 p). Dessutom inhiberar insulin (3 p)
triglyceridernas nedbrytning till glycerol och fria fettsyror. (3 p). Sammanlagt. 12 p.
4) a) glukagon ↑
e) ACTH ↑
b) glukokortikoider ↑
f) tillväxthormon↑
Varje rätt svar ger 2 p, sammanlagt 12 p.
c) adrenalin ↑
d) fysisk ansträngning ↓
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards