Cartesia blir Google Enterprise Maps partner i

advertisement
Pressmeddelande
Cartesia blir Google Enterprise Maps partner i Sverige
LYCKSELE, 17 FEBRUARI 2014 – Addnode Groups dotterbolag Cartesia meddelar
idag att man blir ny partner till Google inom geografiska lösningar och produkter på
den svenska marknaden. Som partner till Google och med Cartesias tidigare erfarenhet
och marknadsnärvaro i branschen kommer affärskunder i olika segment att enklare få
tillgång till och uppleva affärsnyttan av Googles produkter.
Cartesia har en tydlig strategi att utveckla molnbaserad Geografisk Informationsteknologi.
Man har sedan många år i allt högre grad integrerat Googles kartor och geografiska tjänster i
egna produkter. I första hand gäller detta partnerskap försäljning och kompetens kring
Googles Maps for Business. Cartesia kommer nu, förutom att agera generell återförsäljare av
Googles geografiska produktlinje, även allt mer intensifierat integrera Googles teknologi och
erbjudande för befintliga marknader och produktkoncept, främst inom offentlig sektor,
industri- och konsumentmarknad.
"Vi ser en spännande tillväxt för molnbaserad GIS där för branschen nya men i många
sammanhang namnkunniga leverantörer dyker upp som kraftfulla alternativ för
professionella GIS-användare och organisationer. Vi ser fram emot att kunna sälja och
utveckla framtidens distribuerade verksamhetssystem och kartlösningar tillsammans med
Google och deras geografiska plattform och verktyg", säger Anders Haraldsson, Cartesia.
Google Enterprise Partner program består världen över av företag som säljer, supportar och
anpassar Google Maps for Business lösningar för sina kunder. Som en del av Google Maps
Partner program kommer Cartesia att erhålla utbildning, support och andra viktiga verktyg för
att driftsätta lösningar från Google.
För mer information vänligen kontakta:
Anders Haraldsson, Marknadschef, Cartesia GIS AB
Tel: +46 (0)70 394 87 88, e-post: [email protected]
Om Cartesia
Cartesia är marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Vi brinner för
att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga
förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor. Vi tillhandahåller specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling,
geografisk data och positioneringsteknik. Cartesia har idag ett 50-tal anställda med kompetens
och erfarenhet inom olika områden och branschsegment som skog, offentlig sektor, industri
och konsument. Kontor finns placerade i Lycksele, Gävle, Stockholm och Göteborg. Cartesia
GIS AB ingår i Addnode Group som omsätter 1 444 MSEK och är noterad på OMX Nordic
Small Cap. Läs mer om Cartesia på vår hemsida: www.cartesia.se
Om Google Maps for Business
Google Maps for Business tillför kraften av Google Maps för en organisation och erbjuder
enkel och familjär teknologi för arbetsplatsen. Affärsverksamheter kan lägga sina data ovanpå
Googles baskartor och därmed skapa sina egna kartor och geografiska applikationer som kan
användas av vem som helst - när som helst och var som helst. Genom att använda någon av
Google Maps affärslösningar, som tillexempel Google Maps Engine, Google Maps Engine
Pro, Google Maps Coordinate eller Google Maps API-er kan organisationen och dess
anställda förlita sig på kartor som är innehållsrika, enkla att använda och alltid uppdaterade.
Google och Google Maps for Business är varumärken tillhörande Google Inc.
Download