Tidaholm, möjligheter och hot

advertisement
TIDAHOLM
MÖJLIGHETER OCH HOT
Nedan beskrivs möjligheter och hot utifrån de ­trender
och drivkrafter som identifierats i det europeiska
­sammanhanget.
MÖJLIGHETER
Färgfälten kring fotona från Tidaholm, som syns till höger,
kopplas samman med trenden i samma kulör.
Nya företag som tar
hand om avfall
Ökad medveten
konsumism
Ökad lokal
­efterfrågan och
produktion
Minskat antal
jordbruk och
jordbruksrelaterade
arbeten
HOT
Färre
arbetstillfällen
Påverkar den
biologiska
mångfalden negativt
Förlust av aktiv
landsbygd
Urbanisering av
jordbruksmark
Öppna upp den frusna
husmarknaden
Fler engagerade
människor - mer
volontärarbete
Mer lokala
kontakter
Använda den lokala
kontexten/omgivningen
Medvetenhet
Människor bidrar till
förändring
Fler resor i
anknytning till
konsumtion
Svårare att behålla
produktion (förlorade
arbetstillfällen)
Livsstilsförändring:
i familjestorlekar,
arbete och boende
Mer avfall
Fokus på karriär - fler
möjligheter för arbete
utanför Tidaholm
Ökad import
Kollaps av stadens
ekonomi
Åldrande
befolkning
Ökat och
ändrade behov
av boende
Mindre familjer
Fler möjligheter till
jordbruk
Mycket lokal kunskap
Högre
levnadsstandard
Ökad
konsumtion och
ökad internationell
sourcing gällande
produktion
Fler människor flyttar in
- nya invånare till
Tidaholm
Högre kostnad för
hälsovård och
pensionering
Ökad
­medvetenhet om
den globala
uppvärmningnen
och om hållbar
utveckling
Svårigheter att
relatera till ämnet på
grund av dess
storskalighet.
Människor tvekar till
att agera
Möjlighet att skapa nya
företag
Temperaturen
stiger
Ökat antal
högutbildade
personer
Ekosystem i fara
Risk för översvämningar
Människor flyttar från
Tidaholm för att studera
och hitta arbeten som
kräver högre utbildning
Säkerhet
Mer öppna
gränser inom EU
medan ­gränserna
skyddas hårdare
för invandrare
Lätt för invånare att
lämna Tidaholm och
inte återvända
Skärpta lagar
och förordningar
inom EU
Ökad konkurrens
EU:s normer
stämmer inte alltid
överens med
svenska normer
Ökat behov av särskild
utrustning
Mindre kontakt mellan
generationer
ARKITEKTUR
Masterprogram Design for Sustainable Development 2013/2014
TIDAHOLM - Lokal hållbarhet och regionala samband
Designstudio del A / Tidaholm i ett större sammanhang
Juliette Bellego, Hanna Eliasson, Lorena Gismondi Pett, Katrin Lysvret, Emelie Sandmer, Amanda Sten
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards