Uploaded by User1645

lektion-se 13316 Lasforstaelse 21 religioner

advertisement
Läsförståelse 21
Bild från wikipedia. Bilden visar nio stycken religösa symboler.
Religioner
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Innehåll
• Innan du börjar arbeta
• Vad är en religion?
• Asatro
• Bahá'í
• Buddhism
• Daoism/Taoism
• Hinduism
• Islam
• Judendom
• Kristendom
• Naturreligioner
• Wicca
• Powerpoint
• Efterord
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Innan du börjar arbeta
Religion kan för många människor vara ett mycket känsligt ämne.
Kanske tror du på en religion. Kanske tror du inte på någon religion.
Meningen med det här läsförståelsehäftet är att du ska få läsa lite om
många olika religioner.
Det finns människor som tycker precis som du och det finns människor
som inte tycker som du. Varje människa har själv rätt att välja vilken
religion den vill tro på. Varje människa har också rätt att välja att inte tro
på någon religion alls.
Det är viktigt att veta att det går att komma överens trots att man tycker
eller tror på olika sätt.
Jonas Storm
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Vad är en religon?
Bild från wikipedia. Ju mörkare färg desto fler människor finns det där som tror på någon sorts religion.
En religion är ett sätt att leva och tro. Vissa religioner har en eller flera gudar. I
andra religioner tror man på andar eller själar som lämnat människokroppen.
Det brukar vara gudarna som skapat världen. De är mäktiga och visa. I några
religioner tror man att man återföds när man dör. Vissa religioner tror att man
kan återfödas som en hund, människa eller skalbagge. Det beror på hur snäll
man varit i sitt förra liv.
Vissa tror att religioner finns för att människor ska få svar på olika frågor om
meningen med livet, vad som är viktigt för människan eller hur man ska vara
mot sina medmänniskor.
Den som tror på en speciell religion tycker att den religionen har rätt.
Ordet religion kommer från det latinska ordet religio som betyder gudsdyrkan,
gudsfruktan eller respekt för det heliga. Gudsdyrkan betyder att man gör som en
gud säger att man ska göra. Gudsfruktan betyder att man gör som guden säger
att man ska göra eftersom man är rädd för guden.
I Sverige började man använda ordet religion för ungefär 500 år sedan.
Religioner som bara har en gud kallas för monoteistiska religioner. Religioner
som har flera gudar kallas för polyteistiska religioner.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till vad är en religion?
1. Vilka är det som brukar ha skapat världen?
2. Från vilket språk kommer ordet religio?
3. Vad betyder religio?
4. Vad kallas en religon som bara har en gud?
5. Vad kallas en religion som har flera gudar?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Asatro
Bild från wikipedia. Asaguden Balders död, målad av Christoffer Wilhelm Eckersberg år 1817.
Asatron är en religion med många gudar. As betyder gud. Ordet asatro började
användes för ungefär 150 år sedan.
De flesta som trodde på asatron kom från länderna Sverige, Finland, Danmark,
Norge, Island, England, Tyskland, Holland och Belgien.
I Sverige behöll man asatron längst. I Sverige trodde man på asatron ända fram
till 1100-talet.
Viktiga saker i asatron var till exempel:
• blot – betyder offer. Det fanns höstblot, julblot och vårblot.
• galder – betyder trollsång. Galdern kunde hypnotisera människor
och få dem att göra konstiga saker. Ordet galen kommer från ordet
galder.
• sejd – var oftast en spåkvinnan som pratade med andarna för att få
reda hur vädret skulle bli eller om skörden skulle bli bra.
Viktiga gudar och folk i asatron:
• asarna – bodde i Asgård. Gudarna Oden, Tor och Tyr var asar.
• vanerna – var också gudar. De bodde i Vanheim. Freja och Frej var vaner.
• alverna – var också en sorts gudar. Det fanns ljusalver och mörkalver.
• dvärgarna – var naturväsen som levde under jorden. De var duktiga på att
tillverka saker av olika metaller och tyckte om att bygga underjordiska
salar.
• jättarna – bodde i Jotunheim. De var oftast onda och farliga.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till asatro
6. Vad betyder as?
7. I vilka länder trodde man på asatro?
8. Vad betyder blot?
9. Från vilket ord kommer ordet galen?
10.
Var bodde jättarna?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Bahá'í
Bild från wikipedia. Symbolen för bahai.
Bahai är en religion som finns över hela världen. Den som tror på religonen
bahai tror bara att det finns en gud. år. Bahai uttalas bahaa.
Bahai grundades av Mirza Husayn. Mirza föddes år 1817 och dog år 1892. De
som tror på bahai tycker att det är viktigt att hålla sams, rättvisa, jämställdhet
och att alla jordens folk kommer överens.
Bahaitrons moderreligion är islam. Religionen bahai har funnits i ungefär 150
men i början tyckte vissa att det var svårt att skilja på bahai och islam. Någon
gång under 1930 – talet beslutade en domstol i Egypten att Bahai skulle räknas
som en egen religion och inte som en variant av Islam. Religionen bahai
kommer från landet Iran.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till Bahá'í
11.
Var finns det människor som tror på bahai?
12.
Hur länge har bahai funnits?
13.
Vad hette han som grundade bahai?
14.
Nämn två saker som är viktigt för någon som tror
på bahai?
15.
Från vilket land kom religionen bahai?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Buddhism
Bild från wikipedia. Symbolen för buddhism kallas för dharmas hjul.
Religionen buddhism kallas också för buddhadharma som betyder Buddhas lära.
Buddhismen skapades i Indien för cirka 2500 år sedan. Buddhismens skapare
hette Siddharta Gautama. Siddharta fick senare namnet Buddha. Buddha betyder
den upplyste.
Den som tror på buddhism tror att man återföds när man dör. Alla buddhister
strävar efter att hamna i Nirvana. Att hamna i Nirvana betyder att man slutar att
återfödas.
Buddhismen är vanlig sydöstra Asien, Mongoliet, Tibet och Sri Lanka. År 2000
trodde man att det fanns mellan 230 och 500 miljoner buddhister i hela världen.
Tre viktiga saker inom buddhism:
• Buddha – kallas den som blivit upplyst precis som Siddharta Gautama
blev.
• Dharma – läran och lagen som Buddhan förklarat.
• Sangha – gemenskapen mellan buddhistiska munkar och nunnor.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till buddhism
16.
Skriv ett annat namn för buddhism?
17.
Ungefär hur gammal är religionen buddhism?
18.
Vad betyder Buddha?
19.
Vad strävar en buddhist efter?
20.
Vad betyder dharma?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Taoism
Bilder från wikipedia.
Vänster: Symbolen för taoism är yin och yang.
Höger: Enligt legenden satte sig Lao Zi på sin vattenbuffel och red baklänges ut i vildmarken ingen såg honom igen.
Taoism är både en slags religion och en livsfilosofi. Tao betyder väg. Många
tror och lever efter tao i landet Kina. Taoismen har inga gudar. Ett taoistiskt
talesätt säger så här:
Tao kan inte höras. När det hörs är det inte tao. Tao kan inte ses. När det ses är
det inte tao.
Man skulle kunna säga att tao är att alltid göra det som är rätt utan att någon
annan skadas eller blir ledsen.
Man vet inte riktigt när taoismen kom till. Man brukar säga att det var en man
vid namn Lao Zi som skapade taoismen. Lao Zi betyder den gamle mästaren.
Ingen vet om Lao Zi verkligen har funnits på riktigt.
Taoismen har ingen bibel som talar om hur människorna ska leva och vilka
regler de ska följa. Lao Zi brukar räknas som författare till boken Tao Te Ching
– om nu Lao Zi fanns det vill säga. I Tao Te Ching kan man bland annat läsa om
yin och yang och Lao Zis åsikter om hur man ska vara för att vara en god
människa.
Ett kinesiskt talesätt kan tolkas ungefär så här:
Du skall inte göra det som du inte vill att någon annan ska göra mot dig.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till taoism
21.
Vad är tao?
22.
Vad betyder Lao Zi?
23.
Har Lao Zi funnits på riktigt?
24.
Vad kan man läsa om i Tao Te Ching?
25.
Vad betyder tao?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Hinduism
Bild från wikipedia. Symbolen för hinduism.
Hinduism kallas även för Sanatana Dharma eller Vaidika-Dharma. Sanatana
dharma betyder evig plikt eller evig religion. Hinduism är en av världens äldsta
religioner. De flesta som tror på hinduism bor i landet Indien.
Det finns många olika läror inom hinduismen. Man skulle kunna säga att
hinduismen består av många olika religioner och livsfilosofier.
Några av hinduismens viktiga böcker är:
• Vedaskrifterna
• Upanishaderna
• Bhagavad-Gita
Hinduismen har massor av olika gudar. Hinduismen är alltså en polyteistisk
religion. De viktigaste gudarna är:
• Brahma – världens skapare
• Vishnu – den allsmäktige
• Shiva – lärdomens gud
• Kali/Durga – mäktig gudinna som är både aggressiv och ömsint.
Hinduister tror att människor kommer tillbakas till en ny kropp när de dör. Det
kallas att man återföds eller reinkarnation. Ju bättre man har levt desto bättre
kropp återföds man i. Den som har levt ett tillräckligt gott liv behöver inte
återfödas det kallas att personen hamnar i moksha. Moksha betyder befrielse
från återfödande.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till hinduism
26.
Skriv ett annat namn för hinduism?
27.
Skriv namnet på två viktiga hinduistiska böcker?
28.
Vad heter lärdomens gud?
29.
Vad gjorde Brahma?
30.
Vad betyder reinkarnation?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Islam
Bild från wikipedia. Synbolen för islam.
Islam eller al-islam betyder att ge sig åt Gud. Den som har islam som sin
religion kallas för muslim. Muslimer har endast en gud. Islam är alltså en
montoteistisk religion.Islam anser att Muhammed var den siste profeten.
Muhammed ska ha levt mellan år 570 och år 632.
Det var Muhammed som mottog Koranen i en uppenbarelse. Koranen är
muslimernas heliga skrift. Det var Gud – Allah som uppenbarade Koranen för
Muhammed. Koranen har 114 suror som betyder kapitel.
Islam är världens näst största religion. Man tror att ungefär en och en halv
miljard människor har islam som sin religion. Människor som tror på islam finns
över hela världen.
Muslimernas kyrka kallas för moské. Innan man går in i moskén ska man ta av
sig skorna.
Fem viktiga saker för en muslim är:
• Trosbekännelsen – Shahada: vilket betyder att man tror att Allah är den
ende guden och att Mohammed var hans profet.
• Tidebönen – Salat: den bön som en muslim måste göra fem gånger varje
dag.
• Allmosan – Zakat: en muslim måste dela med sig till de som är fattiga.
• Fastan - Sawm eller Siyama: att fasta betyder att en muslim måste inte får
äta så länge solen är uppe.
• Vallfärden – Hajj: betyder att en muslim någon gång i livet måste besöka
staden Mecka.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till islam
31.
Skriv ett annat namn för islam?
32.
Mellan vilka år levde Muhammed?
33.
Vad är muslimernas namn på Gud?
34.
Vad heter islams heliga skrift?
35.
Vad betyder hajj?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Judendom
Bild från wikipedia. Davidsstjärnan är symbolen för judendom.
Judendom räknas som en av de äldsta religionerna i världen. Judendom är en
monoteistisk religion. Kommer du ihåg vad monoteistisk betyder? Om du inte
kommer ihåg kan du bläddra tillbaks till sidan fyra.
En jude tror på Gud och att Mose var hans profet. Det var Mose som ledde ut
judarna ur slaveriet och fångenskapen från landet Egypten. Mose är
judendomens viktigaste profet.
En annan mycket viktig person för judarna är Abraham. Man säger att
judendomen började när Abraham ingick ett förbund med Gud. Det betyder
ungefär att Abraham lovade att judarna alltid skulle dyrka Gud.
Abraham är judarnas stamfader.
Judarnas heligaste skrifter är:
• Tanach – gamla testamentet: består av många olika böcker som berättar
om bland annat världens skapelse, Mose och Abraham.
• Talmud – är en samling av böcker som består av 20 000 sidor. I den kan
man läsa om allt som en jude behöver veta och kunna om judisk lag och
judiska levnadsregler.
Judendomens kyrka kallas för synagoga.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till judendom
36.
Är judendomen en monoteistisk religion eller en
polyteistisk religion?
37.
Vem var Mose?
38.
Vad hette judarnas stamfader?
39.
Vad heter judendomens två heligaste skrifter?
40.
Vad innebär monoteistisk?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Kristendom
Bild från wikipedia.
Kristendomen är en monoteistisk religionen. Människor som tror på kristendom
kallas kristna.
Det finns många olika grupper av kristna (man kallar dem för olika kyrkor),
några av dem är:
• Den katolska kyrkan – är den största gruppen och det är påven som
bestämmer över dem.
• Den protestantiska kyrkan – skapades av Martin Luther som var missnöjd
med den katolska kyrkan.
• Den öst-ortodoxa kyrkan – leds av patriarken av Konstantinopel, som idag
heter Bartholomeus.
Gemensamt för alla de kristna kyrkorna är att de tror på treenigheten.
Treenigheten betyder att de kristna tror på Jesus Kristus, Gud och den helige
Anden. En kyrka är också de kristnas heliga byggnad.
De kristnas heliga skrift kallas för bibeln. Bibeln innehåller en massa olika
böcker. Bibeln är indelad i gamla testamentet och nya testamentet. Gamla
testamentet kommer först. Gamla testamentet börjar med första Moseboken.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till kristendom
41.
Är kristendom en monoteistisk eller polyteistisk
religion?
42.
Vad kallas en person som tror på Jesus Kristus?
43.
Skriv namnet på en sorts kyrka?
44.
Vem leder den öst-ortodoxa kyrkan?
45.
Vilka två delar är bibeln indelad i?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Naturreligioner
Bild från wikipedia.
Siouxer som dansar andedansen inför slaget vid Wounded Knee.
När man pratar om naturreligioner menar man oftast religioner som inte har
någon helig bok. En sådan religion kallas ibland skriftlös religion.
Det finns många olika sorters naturreligioner. Vissa dyrkar jorden, solen, månen,
djur eller växter. Det är ofta väldigt få som tror på en sådan religion.
Naturreligioner är vanliga i Afrika, Nordamerika, Sydamerika och runt
polcirkeln.
En viktig del i naturreligioner brukar vara begravningsceremonier och att det är
viktigt att människor lever tillsammans med naturen och djuren.
Natur religioner är ofta polyteistiska.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till naturreligioner
46.
Vad innebär skriftlös religion?
47.
Vad kan man dyrka om man tror på en
naturreligion?
48.
Vart någonstans är naturreligioner vanliga?
49.
Vad är viktigt i naturreligioner?
50.
Brukar naturreligioner vara polyteistiska eller
monoteistiska?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Wicca
Bild från wikipedia. Symbolen för wicca.
Religionen wicca skapades på 1950-talet av Gerald Gardner. Gardner var från
Enlgand. Wicca är ett gammalt engelskt ord som betyder häxa. Man tror att
ordet wicca började användas för 1200 år sedan.
Den som tror på wicca kallas för wiccaner på svenska och wiccans på engelska.
Den som tror på wicca ber till Guden och Gudinnan.
Den som tror på wicca tror på reinkarnation. Vad reinkarnation betyder kanske
du kommer ihåg från kapitlet som handlade om hinduism. En wiccan tror att om
du gör goda saker gör andra goda saker tillbaks för dig. En wiccan tror på att
man ska ta hand om naturen.
Ta vad du vill från naturen så länge du ger tillbaka.
Wicca har åtta stycken högtider som hör ihop med årstidernan. Wiccaner har
inga heliga byggnader som till exempel kristendom, islam eller judendom.
Wiccaner anser att naturen är helig och tycker därför att naturen är en sorts
kyrka.
Wiccaner skriver ofta en form av egen helig bok. Den boken kallas för
skuggornas bok. På engelska heter den the book of shadows.
Många tror att alla wiccaner är häxor, men det stämmer inte.
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Frågor till wicca
51.
När skapades wicca?
52.
Vilket land kom Gerald Gardner ifrån?
53.
Vad kallas någon som tror på wicca?
54.
Vad betyder reinkarnation?
55.
Vad heter en wiccans heliga bok?
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
PowerPoint
Du har nu läst om olika religioner.
Du har också svarat på frågor om olika religioner.
Du ska nu göra en powerpoint som handlar om religioner.
1. Powerpointen ska innehålla:
- framsida
- innehållsförteckning
- minst 3 faktasidor.
- bilder.
- avslutningssida där du berättar hur du gjort och vad du tyckte om
uppgiften.
2. Du ska sedan maila din powerpoint till din lärare och
klasskamrater.
3. Tänk på att vara noga med stavning, stor bokstav och punkt.
MÅNGA KOMMER ATT LÄSA DIN POWERPOINT!
4. Strunta i den här punkten...
5. Den här också...
6. Räck upp handen och fråga om du behöver hjälp.
7. Lycka till!
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Efterord
Min förhoppning är att du som elev har fått öva din läsförståelse på ett roligt
sätt. Förhoppningsvis har du också ökat din förståelse för att vi människor kan
tycka och tro på olika sätt.
Har du även gjort en egen powerpoint och mailat den till andra elever och lärare
så har du fått öva ännu fler färdigheter.
Tänk på att vara kritisk i din läsning, det kan finnas fel i alla texter som du läser.
Även i texterna om religioner.
Besök gärna
sv.wikipedia.org – svensk version
en.wikipedia.org – engelsk version: mer fakta finns att hitta
www.google.se – i de få fall wikipedia ej räcker till
Bilder och fakta är till största del inhämtad från den fantastiska sidan
sv.wikipedia.org.
Jonas Storm – Lärare
Kungsbroskolan Tidaholm
Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm – www.lektion.se
Download