Planering Specialidrott C vecka 3-8 Ämne: Idrottspsykologi Sal

Planering Specialidrott C vecka 3-8
Ämne:
Sal:
Kravområden:
Inlämningsuppgift:
Lektionerna:
Idrottspsykologi
Skrivsalen
Se bilaga
vecka 8 skriftligt [email protected] se bilaga
du jobbar hemma eller i skolan
Jag går igenom verktygen på lektionerna då vi även testar dem
Vecka 3
Inledning
”Psykisk prestationsprofil
Vecka 4
Balans
läs igenom lektion nr 1
verktyg inför prestation
Vecka 5
Mentalt Redo
läs igenom lektion 2
verktyg under prestation
Vecka 6
Prestera Optimalt
läs igenom lektion 3
verktyg efter prestation
Vecka 7
Band som hjälp?
Vecka 8
”Min mentala plan”
inlämning
Enskilda snack ev
Vecka 9
sportlov
Vecka 10
ledarskapsutbildning
Verktyg
inför:
under:
efter:
Band:
avslappning, peppning,
Övrigt:
månadsbrev, koncentrationsstilar osv
Svarta lådan, Träna tävlingslikt, Bilderna styr
Mental Time Out, tio andetag, Tankestopp
Ha alltid 2 mål, psykisk träningsdagbok, Vinn tid