Algebra 1, vårterminen 2010

Nr 2
Matematikcentrum
Matematik NF
Algebra 1, vårterminen 2010
Program 1–12 februari
I början av kursen använder vi boken Vretblad–Ekstig: Algebra och geometri, Gleerups förlag 2006. Senare – efter påsk –använder vi Karl Gustav Andersson: Lineär algebra, Studentlitteratur 2000. Förutom
böckerna används i kursen ett häfte med tentamensuppgifter som delas ut vid ett lämpligt tillfälle.
I programmet anges vid rubriken föreläsning de avsnitt som tas upp under föreläsningen. Ni bör
förbereda er genom att läsa igenom motsvarande sidor i böckerna. Studera efter föreläsningen noga
det som tagits upp med hjälp av boken och eventuella föreläsningsanteckningar. Vid rubriken lektion
anges de uppgifter, vilkas lösningar skall redovisas vid lektionen i fråga. Det innebär att ni skall ha löst
uppgifterna före lektionen. Observera att vi har ett separat program för räkneövningarna. Där anges
de uppgifter som ni rekommenderas att lösa under räkneövningen eller hemma.
Måndag 1/2
Analys!
Torsdag 4/2
Lektion:
1.35de, 1.36cd, 1.37cd, 1.38be, 1.63, 1.65, 1.76, 1.80, 1.88,
Föreläsning: 2.1–2.4. De hela talen, delbarhet och primtal
Måndag 8/2
Lektion:
2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 2.32, 2.33ac, 2.52, 2.54,
2.56
Föreläsning: 2.5, 2.7 Indirekta bevis, Diofantiska ekvationer.
Torsdag 11/2
Lektion:
2.64, 2.66, 2.93, 2.88, 2.90, 2.96, 2.105, 2.111, 2.113, 2.117,
2.119
Föreläsning: 4.1. Summa- och produkttecken
Programmen publiceras på kursens hemsida, som nås från adressen
http://www.matematik.lu.se/matematiklu/kurser.