Programme 1 - Matematikcentrum

advertisement
Nr 1
Matematikcentrum
Matematik NF
Analys 1, vårterminen 2010
Program 19 januari- 5 februari
Vid rubriken föreläsning anges de avsnitt som tas upp under föreläsningen. Förbered er genom
att i förväg orientera er om innehållet i avsnitten. Läs efter föreläsningen igenom materialet noggrant.
Tiden för samtliga föreläsningar är 10.15–12.00.
Vid rubriken lektion anges de uppgifter ni skall ha löst när ni kommer till lektionen. Dessa uppgifter skall ni redovisa på tavlan under lektionen. Tiden för lektionerna är 8.15–10.00 för grupp 111,
112,113 och 114 respektive 13.15–15.00 för grupp 115.
Observera att vi har ett separat program för räkneövningarna. Där anges de uppgifter som ni
rekommenderas lösa under räkneövningen eller hemma.
Vecka 3
Tisdag 19/1
Introduktionsmöte kl. 11.15
Onsdag 20/1
Diagnostiskt test, kl. 10.15-11.15
Fredag 22/1
Föreläsning: Reella tal: talsystem, tallinjen (1.1-1.2)
Lektion:
OBS! Ingen lektion idag!
————————————————————————————–
Vecka 4
Tisdag 26/1
Föreläsning: Reella tal: absolutbelopp, olikheter (1.3)
Lektion:
Uppg. 102(g)-(n), 103, 104, 113, 114 samt övning 1.1 och 1.2
från avsnitt 1.1 i kompendiet
————————————————————————————–
Vecka 5
Måndag 1/2
Föreläsning: Talföljder, gränsvärden (2.1-2.2)
Lektion:
Tisdag 2/2
Föreläsning: Gränsvärden, forts. (2.2)
Lektion:
Fredag 5/2
Uppg. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 (sid. 15)
Uppg. 201, 202, 203(a)-(c), 205, 207 (sid. 35, 36)
Föreläsning: Serier (2.3).
Lektion:
Uppg. 203(d)-(e), 204, 206, 208, 209 (sid. 36) samt övning
2.18 (sid. 28)
Download