Kap 2 Funktioner och algebra åk 9 * Del 1

advertisement
Kap 2 Funktioner och algebra åk 9 – Del 1
Vad ska jag kunna?
•
Jag läser av ett värde i en graf (E)
Sid. 54 uppg. 4
•
Jag berättar vad de olika talen står för i en funktion (E)
Sid. 54 uppg. 2
•
Jag får ut vad y blir om jag får en funktion och ett x-värde (E)
Sid. 48 uppg. 18
•
Jag fyller i en tabell om jag får se funktionen eller grafen (E)
Sid. 49
•
Jag parar ihop grafer med rätt formel (C)
Sid. 51 uppg. 24
•
Jag kompletterar en tabell som visar en aritmetisk talföljd (E)
Jag skriver också vilket tal som blir ex. nr 10 i en aritmetisk talföljd (C)
Jag beskriver även formeln för den aritmetiska talföljden (C)
Sid. 53 uppg. 34
•
Jag ställer upp uppgifter med alla fyra räknesätten (E)
Sid. 255+256
•
Jag dividerar med 10, 100, 1000, 0,1, 0,001 (E)
Sid. 257
•
Jag använder prioriteringsreglerna (E)
Sid. 258
HT-2016
Download