Utmaning Tal och räkning, år 7

Utmaning Tal och räkning, år 7
Skolan ska i sin undervisning sträva after att eleven:
utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den
egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika
situationer,
grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och
procent,
inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och
får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken
utvecklats och använts
utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande
Mål att uppnå
Du ska kunna:
Prioriteringsreglerna
Tillämpa matematik genom att kunna använda enkla koder och chiffer och förstå hur
de är uppbyggda.
Veta vad ett primtal är
Undersöka de figurativa talen och göra enkla bevis.
Redogöra för några tekniska områden där matematiken spelar en stor roll förr såväl
som nu.
Räkna med negativa tal i följande situationer:
Ex: 4-9 (negativ differens av två positiva tal)
Ex: (-3)-4 eller 4 – (-7) (då en term är negativ)
Multiplikation och division med en eller två negativa tal.
Arbetsgång
På andra sidan följer en planering som du kan ha som stöd för ditt arbete. Om du vill arbeta i
en snabbare takt, gör det i dailog med Susanne eller Karin. Var noga med att var ikapp varje
vecka. Genomgångar får du på onsdagens ettpass, och så stämmer vi av varje lektion. Var
noga med redovisningarna i din matematikbok. Det ska vara fullständiga lösningar!
Laborationerna längst bak i ditt häfte görs på lektionstid.
vecka Lektion1
Börja själv läsa om
35
negativa tal s.119.Fråga om
ngt är oklart! Räkna uppg.
13-16
Kvadrattal s. 120 Räkna
36
uppg. 17-19+ klockchiffer
s. 134 uppg. 10-12.
Figurativa tal s. 146 uppg.
37
A-K
38
39
40
Forts. snickra med siffror
Tema
Prov
Lycka till!
Karin och Susanne
Lektion 2
Domino s. 138
Ettpass
Kryptera s. 131133
Multiplicera
och spela
Forts. chiffer s.
135-137
Forts.
Figurativa tal
K-R
Repetera
Tema
Snickra med
siffror s. 148
uppg. 1-5
Repetera
Tema
Läxa
Prioriteringsregler
och räkneregler
med negativa och
positiva tal
Multiplikation
med tal som har
olika tackan.
Problem
Träna inför provet
Tema