Matteplanering 7 B Kap. 1 TAL ht-14

advertisement
Matteplanering 7 B
Kap. 1 TAL ht-14
Vecka
35
36
37
38
39
40
41
Avsnitt
Heltal på tallinjen uppg. 1-6
Tiosystemet uppg. 8-13
Decimaltal på tallinjen
uppg. 14-25
Decimaltal uppg. 26-38
Multiplicera med 10…
uppg. 39-47
Dividera med 10… uppg. 48-55
Avrunda heltal uppg. 56-59
Läxa
Avrunda decimaltal
uppg. 60-65
De fyra räknesätten
uppg. 66-71
Räkna med … uppg. 72-83
Prioriteringsregler uppg. 84-96
Arbetsblad
Delbarhet uppg. 1-3, 13-17
Primtal och sammansatta tal
Uppg. 4-12
Arbetsblad
repetition
Prov 1A to 25/9
Talsystem i olika kulturer
Repetition
Prov 1 B to 9/10
Räknaikapp-läxa
Läxa 1
Läxa 4
Ingen läxa
Download