Matteplanering 7 B Kap. 1 TAL ht-14

advertisement
Matteplanering 7 B
Kap. 1 TAL ht-14
Vecka
35
36
37
38
39
40
41
Avsnitt
Heltal på tallinjen uppg. 1-6
Tiosystemet uppg. 8-13
Decimaltal på tallinjen
uppg. 14-25
Decimaltal uppg. 26-38
Multiplicera med 10…
uppg. 39-47
Dividera med 10… uppg. 48-55
Avrunda heltal uppg. 56-59
Läxa
Avrunda decimaltal
uppg. 60-65
De fyra räknesätten
uppg. 66-71
Räkna med … uppg. 72-83
Prioriteringsregler uppg. 84-96
Arbetsblad
Delbarhet uppg. 1-3, 13-17
Primtal och sammansatta tal
Uppg. 4-12
Arbetsblad
repetition
Prov 1A to 25/9
Talsystem i olika kulturer
Repetition
Prov 1 B to 9/10
Räknaikapp-läxa
Läxa 1
Läxa 4
Ingen läxa
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards