MALL_Brandskyddsrond (msword 25,0 kB)

advertisement
Checklista för brandskyddsrond i samband med skyddsrond på BMC
På våning: Hus: …. plan: … Utförd: 2015-xx-xx
Av: Per Hansvik
Utrymningsövning genomförd: ….…………………
Brandskyddsutbildade ……..%(Uppg. 2015-xx-xx)Utbildade i Basal akutsjukvård/HLR……%(Uppg. 2015-xx-xx)
Kontroll av att
OK
Notering/Anmärkning
Nödutgångar är lätt öppningsbara
utan nyckel och är inte blockerade
från något håll.
Branddörrar är hela och stänger
ordentligt.
Belysning i nödutgångsskyltar
fungerar.
Utrymningsvägar är fria, minst 0,9
m breda, en väggsida fri, inget
brännbart material förvaras där,
inget man kan snubbla på osv.
Utrymningsplaner finns, är väl
synliga, korrekt placerade och har
kontrollmärke från Kidde.
Brandredskap är servade en
gång/år, plomberade, väl
utmärkta, synliga och
lättåtkomliga.
Larmknappar inte är blockerade
och glaset intakt.
Branddörrar inte är blockerade
eller uppställda med kil eller dylikt.
Kaffebryggare, vattenkokare, spis,
kokplattor etc. är försedda med
timer eller annan strömbrytande
funktion.
Räddningsvästar vid samtliga
utrymningsvägar.
ÖVRIGT:
Komplett ”Spill-Kit” utanför
kemikalierum.
Ögonduschar fungerar och är
kontrollerade.
Eventuella anmärkningar förs in i skyddsrondsprotokollet och förses med åtgärdsansvarig.
2015-09-21/KAJO & PerHan
Download