Kapitel 3 Bråk- Delar av helhet

advertisement
Matte Direkt 7: Kapitel 1 Tal
Moment
Namn:
Begrepp/ Nyckelfrågor
Arbetsperiod:
Vecka 42-46
Provdatum:
Avsnitt och uppgifter
Arbeta
r med
det
under..
Tiosystemet
Sid 8, uppg. 1-6
Talsystem (U92, U93, S21)
Tiosystemet (decimaler)
1
Positionssystem
Symbolsystem
Knep vid räkning i
Tiosystemet (U93)
Multiplikation med 10,
2
100 och 1000
Division med 10, 100 och
1000
Delbarhet
Tekniker att förenkla tal
3
(S21)
Avrundning
Trunkering
Närmevärden
EXTRA! EXTRA! Olika
typer av tal (S21)
Primtal, sammansatta tal
4
Rika, Fattiga och Perfekta
tal
Decimaler
Sid 12-13, uppg 23-31
Tallinjen
Sid 14-15 uppg. 32-45
V43
Praktisk övning: Hitta på ett eget mattespråk
Multiplicera med 10
Sid 16, uppg. 46-53
Dividera med 10
Sid 17, uppg 54-60
V45
Delbarhet
Sid 9, uppg. 7-12
Avrundning
Sid 10 uppg. 13-17
Sid 21-22 uppg 75-81
Närmevärden
Sid 35 uppg R5-R11
Mer om tal
Sid 38-39, R20-R29
V4546
Utmaning
Sid 43
Gråmarkerade uppgifter utgör den gröna grundkursen. Uppgifter med ett B framför finns i
blått avsnitt de med ett R i rött avsnitt. Till exempel: B1-3 är uppgift 1, 2 och 3 i blått avsnitt.
Gråmarkerade uppgifter utgör den gröna grundkursen. Uppgifter med ett B framför finns i
blått avsnitt de med ett R i rött avsnitt. Till exempel: B1-3 är uppgift 1, 2 och 3 i blått avsnitt.
Download