Kapitel 3 Bråk- Delar av helhet

Aritmetik och Taluppfattning ….
Matte Direkt 8: Kapitel 1 Mer om Tal
Namn:
Arbetsperiod:
Vecka 42-45
Provdatum:
Moment
Nyckelbegrepp: Räknemetoder för multiplikation/division, negativa tal (form och räknesätt),
potenstal (form och räknesätt)
1
2
3
Begrepp/ Nyckelfrågor
Avsnitt och uppgifter
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Sid 25, uppg. B8-B16 (Repetition)
Räknemetoder för
Multiplikation med positiva tal mindre än 1
decimaltal:
Sid 10 uppg 12-13
a) multiplikation med 10,
Kan svaret bli större när man dividerar? (Division
100, 100 och tal mellan med positiva tal mindre än 1)
Sid 12-14, uppg 31-51
0-1
Kan svaret bli mindre om man multiplicerar?
b) division med 10, 100,
Sid 26, uppg. B17-B28
100 och tal mellan 0-1
Kan svaret bli större när man dividerar?
Sid 28, uppg. B33-B41
Tal som är mindre än noll.
Sid 16, uppg 59-65
Negativa tal
Sid 17, Uppg. 66-74
Räkna negativa tal (addition och subtraktion)
Negativa tal och
Sid 18, uppg 75-88
räknesätten för negativa
Multiplikation med negativa tal
tal
Sid 34, uppg R15-R22
Division med negativa tal
Sid 35, uppg R23-R30
Räkna mer med negativa tal (sammansatta uttryck)
Sid 36, uppg R31-R38
Tal i potensform
Sid 20, uppg89-99
Tal i potensform och
räkning med tal i
Räkna med potenser
potensform
Sid 32, Uppg R1-R14
Arbetar
med det
under..
V42
V43
V45
Gråmarkerade uppgifter utgör den gröna grundkursen. Uppgifter med ett B framför finns i
blått avsnitt de med ett R i rött avsnitt. Till exempel: B1-3 är uppgift 1, 2 och 3 i blått avsnitt.