Planering Tal MATTE DIREKT

advertisement
Planering i matematik för årskurs 7 MATTE DIREKT
Vecka
Onsdag
37
38
Tabell och
diagram i excel
Du som inte
lämnade in läxan i
fredags måste
göra det nu!
39
Matematiska ord
i räknesätten,
symboler som
”lika med” o ”ej
lika med”
S 18-19
Torsdag
Fredag
Uppgift
Problemlösning bråk
Skillnad siffra o tal
Positionssystemet
Siffrors platsvärde
Decimaltal
S 8—12
Multiplikation och
division med 10, 100
o 1000 samt med 0,1
0,01 och 0,001
s 14-15
Lär in begreppen
Siffra, tal, positionssystem,
hela tal, decimaltal, negativa
tal
Räkna
Uppg 8, 9, 13, 17-19, 22b,
23, 26-29, 31
Multiplikation och
division med tal
mellan 0 och 1
S 50-52 i Prio 7
Uppställning med de
fyra räknesätten
S 18-19
Prioriteringsreglerna
S 20-21
Delbarhetsregler och
primtal
S 32-34
Lär in begreppen
Addition: term, summa
Subtraktion: term, differens
Multiplikation: faktor,
produkt
Division: täljare, nämnare,
kvot
Likhetstecken
Räkna
Uppg 39, 40a, 41a, 42a, 46,
48, 54, 66-70
Lär in begreppen
Udda tal, jämna tal, primtal,
sammansatta tal, faktorträd,
primtalsfaktorer
Lär in reglerna för
prioritering och delbarhet
Räkna: Se veckans uppgifter
i kalendern
Lär in begreppen
Avrundning, närmevärde
samt överslagsräkning
Repetera reglerna för
avrundning
Räkna: Se kalendern
Träna inför provet
Problemlösning:
Uppg 1 o 2 s 43
MaDirekt
Problemlösning:
uppg B o C s 42
MaDirekt
40
Idrottsdag på
stadion
Problemlösning med
delbarhet och
siffrors värde
41
42
Läxa till fredag
Lämna in en redovisning av
din undersökning
Avrundning
S 16-17
Överslagsräkning
S 63-65 i Prio 7
Gör begreppstest
s 68 samt
kapiteltest s 69 i
Prio 7. Rätta och
träna på det du
inte kunde
Repetition med
”basläger” s 70-72
Eller ”hög höjd” s
73-75 i Prio 7 alt
Blå kurs (lätt) s 2431 eller Röd kurs s
32-35, 38-39 i
MaDirekt
Gör begreppstest s
68 samt kapiteltest s
69 i Prio 7. Rätta
och träna på det du
inte kunde
PROV
Download